Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

X Zjazd Delegatów Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD podsumował mijającą kadencję i wybrał nowe władze.

2019-07-03 08:31

W upalny piątek – 28 czerwca w Toruniu - odbył się X Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców. Obradom patronowało hasło: „Historia naszych ogrodów jest jak wielka księga – sprawmy, aby minione 120 lat było zaledwie jej prologiem.”  

W Zjeździe wzięło udział blisko 200 delegatów z całego okręgu. Było to jednocześnie zwieńczenie kadencji 2015-2018, a zarazem początek nowej 2019-2022. W jego trakcie wybrano nowe władze okręgu: Okręgową Radę, Okręgowy Zarząd i Okręgową Komisję Rewizyjną.

Obrady otworzył dotychczasowy Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD - Pan Piotr Gadzikowski, witając zaproszonych delegatów oraz gości specjalnych, wśród których znaleźli się: Prezes Polskiego Związku Działkowców – Pan Eugeniusz Kondracki, a także Posłowie na Sejm RP: Pan Paweł Szramka, p. Tomasz Szymański oraz przedstawiciel Posła na Sejm RP Tomasza Lenza – p. Paweł Gulewski, będący zarazem Radnym Rady Miasta Torunia.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnu PZD oraz ukonstytuowaniu się Prezydium Zjazdu wybrano Przewodniczącego, jego zastępcę i komisje zjazdowe. Przyjęto również porządek obrad i regulamin obrad. Następnie Prezes Okręgu przedstawił wyczerpujący referat sprawozdawczo-programowy. W referacie poruszył najważniejsze wydarzenia z ostatnich czterech lat, w tym działania PZD na rzecz dalszego rozwoju ogrodów działkowych i problemy w funkcjonowaniu ROD w warunkach nieustannie zmieniających się ustaw. Podkreślił między innymi, że istnieje ciągłe zapotrzebowanie na działki szczególnie wśród młodych małżeństw z dziećmi, co dowodzi, że potrzeba istnienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego jest wciąż aktualna.  Szeroko omówił także zasługi Polskiego Związku Działkowców, który jako największa i najprężniej działająca organizacja polskich działkowców systematycznie podejmuje działania zmierzające do zabezpieczenia prawnego gruntów i poprawy stanu zagospodarowania ogrodów.  Podkreślił, iż Związek, poprzez szereg wdrożonych programów tworzy warunki dla dalszego rozwoju ROD, kreuje nowoczesne rozwiązania w zarządzaniu ogrodami, inspiruje do poprawy standardów życia w rodzinnych ogrodach działkowych. Takie programy jak: „Unowocześnianie infrastruktury ROD – ROD XXI wieku”, „Otwarty Program Rozwoju ROD”, „Otwarty Program Rozwoju Społecznego”, „Program budowy siedzib dla zarządów ROD” i wreszcie „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” ożywiły działalność w wielu ogrodach działkowych i przyczyniły się do poprawy warunków ich funkcjonowania. Prezes Okręgu w swoim referacie położył szczególny nacisk na jedność i monolityczność PZD oraz fenomen jego działania, a także dalekowzroczność władz krajowych w podejmowaniu inicjatyw, mających za zadanie dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego oraz przeciwdziałanie koncepcjom zmian ustawodawczych mogących zagrozić istnieniu ogrodów i interesom działkowców.

Następnie głos zabrał Prezes Polskiego Związku Działkowców – Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki, który przedstawił aktualną sytuację Polskiego Związku Działkowców w przestrzeni społeczno-politycznej kraju. Nie zabrakło również pochwały i docenienia pracy, wykonywanej przez członków Okręgowej Rady, Okręgowego Zarządu oraz aktywu ogrodowego. Pan Prezes podziękował wszystkim za poświęcenie z jakim działają dla dobra działkowców, a także zachęcił wszystkich do dalszej, efektywnej pracy. Wystąpienie Prezesa PZD oraz Prezesa Okręgu spotkało się z bardzo gorącym przyjęciem przez Delegatów Zjazdu, którzy w ciszy i skupieniu wsłuchiwali się w słowa padające z ust mówców.

Kolejnym, bardzo miłym punktem obrad było uhonorowanie wyróżniających się działkowców. Złotą Odznaką Zasłużonego Działkowca wyróżniony został p. Andrzej Kiliński z ROD „Rolnik” w Grudziądzu, natomiast najwyższym odznaczeniem jakim jest odznaczenie „Za zasługi dla PZD” uhonorowany został p. Zbigniew Tutlewski z ROD „Metalowiec” w Grudziądzu. Obaj panowie otrzymali odznaczenia z rąk Prezesa Polskiego Związku Działkowców, któremu asystował Prezes Okręgu.

  

Wyjątkowa uroczystość jaką jest Zjazd Delegatów była okazją do wręczenia równie wyjątkowego odznaczenia - czyli medalu 120-lecia Ogrodnictwa Działkowego na ziemiach Polskich.

 Odznaczeniami tymi zostali wyróżnieni: Stanisław Łata, Mirosław Nowicki, Zofia Riedel, Kazimierz Szałański, Renata Kucharska, EdwardLange Andrzej Samerek, Zyta Weiland, Mariola Jabłońska, Edward Frelikowski, Marianna Chlebosz, Andrzej Woźniak, Jan Krzyżanowski Marek Niemczyk, Maciej Łuczak

 

Medale wręczył Prezes PZD – p. Eugeniusz Kondracki w asyście Prezesa Okręgu, a wyróżnione osoby nie kryły radości i zaskoczenia z tak wyjątkowego uhonorowania ich pracy na rzecz ogrodnictwa działkowego.

Wielu delegatów wyraziło chęć zabrania głosu w dyskusji, w której poruszano tematy ważne dla wszystkich działkowców. Mówiono między innymi o problemie i zagrożeniach wynikających koncepcji nowelizacji ustawy prawo budowlane, trudnościami we współpracy z instytucjami państwowymi w tym Spółce Wody Polskie, a także o likwidacjach ROD przeprowadzanych na terenie okręgu.

Zwieńczeniem Zjazdu był jeden z najważniejszych punktów – czyli wybory nowych władz okręgu. Wszystkie zgłoszenia, a także głosowania przebiegły sprawnie, przy prawie pełnej jednomyślności. Wynikiem wyborów są nowe składy Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po ukonstytuowaniu się Okręgowego Zarządu, którego „stery” ponownie powierzono w ręce p. Piotra Gadzikowskiego, oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej, którą w dalszym ciągu pokieruje p. Janusz Pączkowski, Zjazd Delegatów przyjął wszelkie wymagane prawem uchwały oraz stanowiska.

Na koniec obrad Prezes Polskiego Związku Działkowców – p. Eugeniusz Kondracki podziękował za zaproszenie, a także z aprobatą ocenił przebieg
i przygotowanie Zjazdu. Nowowybrany Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – Piotr Gadzikowski podziękował wszystkim delegatom za zaufanie, jakim go obdarzyli, a także zapowiedział, iż nie zamierza spocząć na laurach, a wręcz przeciwnie – w nowej kadencji już od poniedziałku ruszy pełną parą do pracy, a poprzeczkę, jaką stawia samemu sobie zamierza podnieść o kolejny szczebel wyżej.

Stanowiska podjęte przez X Zjazd Delegatów:

Oliwia Ciechomska

Insp. ds. administracyjnych

 

Facebook