• Slider 15

Wzory dokumentów w sprawach inwestycyjnych.

Wzory druków, które niewątpliwie pomogą każdemu Zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego w zaplanowaniu zadania inwestycyjnego lub remontowego oraz przedłożeniu prawidłowo przygotowanych dokumentów na Walne Zebranie bądź Konferencję Delegatów w ogrodzie.