Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Wystąpienie Prezesa PZD podczas XIII posiedzenia KR PZD ws. skarg i zażaleń

2017-05-26 08:55

Skargi i zażalenia

 

Szanowni zebrani,

 

Rozpatrywanie skarg i zażaleń, reagowanie na zgłaszane problemy, to jedna z ważnych dziedzin działalności Związku na wszystkich szczeblach, w tym także w Krajowej Radzie PZD.

Do Krajowej Rady wpływa wiele zapytań natury interpersonalnej. To zapytania o zastosowanie przepisów związkowych i prośby o interpretacje przepisów. Pytania w wielu przypadkach świadczą o nieznajomości prawa związkowego, a nawet chęci poszukania odpowiedzi na stronie internetowej Krajowej Rady. Wpływają także materiały zawierające oceny działkowców w poszczególnych sprawach i również prośby o pomoc w rozwiązaniu konkretnych spraw w ogrodzie. Niektóre kierowane są bezpośrednio do Krajowej Rady, ale duża część to sprawy, które nie zostały skutecznie rozwiązane w ogrodzie, czy w okręgu.

 

Najważniejsze problemy, z jakimi występują działkowcy, to w szczególności: zagospodarowanie sąsiednich działek niezgodne z regulaminem ROD, problemy graniczne pomiędzy działkami, uniemożliwienie wjazdu na teren ROD osobom niepełnosprawnym, spalanie odpadów na działce, zamieszkiwanie w altanach, przygotowanie, przebieg i wyniki walnych zebrań, w tym uniemożliwienie zapoznania się z materiałami sprawozdawczymi, a także furtki w ogrodzeniu zewnętrznym ROD bezpośrednio na działki i ostatnio coraz więcej dotyczy utrzymywania zwierząt na działce – gołębie i coraz bardziej „medialne” karmienie dzikich kotów na działkach.

Najwięcej problemów zgłaszanych jest z okręgów: Mazowieckiego, Śląskiego, Pomorskiego, w Bydgoszczy, Poznaniu, Łódzkiego, a ostatnio coraz więcej z Opolskiego, Sudeckiego i z Wrocławia.

 

W wielu zgłaszanych sprawach Krajowa Rada udziela indywidualnej odpowiedzi, szczególnie jeśli chodzi o właściwą interpretację i zastosowanie przepisów związkowych. Część spraw przekazywana jest do okręgów z prośbą o zbadanie. W okręgach najczęściej posiadają tyle wiedzy na temat danej sprawy, aby udzielić odpowiedzi i poinformować o tym Krajową Radę. A tam gdzie nie ma tej wiedzy dokonuje się badania poprzez powołane komisje, pracowników biura okręgu, a w szczególnych przypadkach okręg zwraca się o przeprowadzenie kontroli do okręgowej komisji rewizyjnej. Celem jest pełne wyjaśnienie zgłoszonej sprawy, udzielenie odpowiedzi, a tam gdzie istnieje taka potrzeba należy poprawić działalność struktur, szczególnie zarządów ROD.

We wszystkich trudnych i ważnych sprawach Krajowa Rada oczekuje odpowiedzi dla siebie, aby mieć wiedzę na tematy mające wpływ na sytuację działkowców, ogrodów i Związku.

 

Jest jednak pewna grupa spraw, które w gruncie rzeczy nigdy się nie kończą. Zrobione badania w ogrodzie, udzielone wyjaśnienia przez okręg nie kończą sprawy bo oczekiwania skarżących są inne, nawet gdy żadne badania, także organów zewnętrznych, nie potwierdzają zarzutów. Szczególnie dotyczy to spraw osób, które ogłaszają się jako „niezależni działkowcy”. W tych przypadkach stwierdzamy, że ich oceny, stanowiska, apele mijają się z prawdą zarówno w poszczególnych zagadnieniach, jak i w odniesieniu do okręgów i Krajowej Rady.

Ich działanie jest celowe i nie dbają o to, czy używane argumenty są prawdziwe, czy nie.

 

Duże znaczenie dla zwiększenia się w ostatnim okresie ilości skarg miało ogłoszenie przez Krajową Radę Apelu podjętego 15 grudnia 2016 r. skierowanego do zarządów rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców. Skarżący wskazują na brak działania niektórych organów ogrodowych i okręgowych w ich sprawach, przywołują wystąpienia Krajowej Rady, a także Prezesa Związku do okręgów o pilne zbadanie sprawy. Niektórzy czują się w obowiązku poinformowania Krajowej Rady o problemach występujących w ich ogrodzie.

 

Każda sprawa jest w Krajowej Radzie uważnie czytana, działkowcy piszą o swoich problemach, o zachowaniu ludzi, o stosunkach panujących w ogrodzie. To jest źródło ogromnej wiedzy o potrzebach działkowców, ogrodów, a także struktur Związku w ogrodzie. To też jest źródłem podejmowania przez Krajową Radę inicjatyw mających na celu lepsze dotarcie z wiedzą do działkowców i do zarządów ogrodów. Problemy zgłaszane w skargach, zażaleniach, podczas dyżurów prawnych były m. in. inspiracją do wydawania Zielonej Rzeczpospolitej i Aktualności Związkowych. Tam staramy się propagować wiedzę o prawie związkowym, o zasadach funkcjonowania ogrodów, także odpowiadać na zgłaszane zapotrzebowania dotyczące konkretnych tematów.

 

Również duże znaczenie ma otwarcie się Związku, szeroka informacja na temat zagadnień prawnych i organizacyjnych prezentowana na stronach internetowych, uruchomienie w okręgach dyżurów prawnych na wzór działającego od lat dyżuru w Krajowej Radzie. Dyżury są źródłem informacji o występujących w ogrodach problemach, o potrzebach odpowiedniego nagłaśniania rozwiązań zawartych w prawie związkowym, aby unikać konfliktów, a tam gdzie zaistnieją rozwiązywać je.

 

Stosunkowo niewiele jest zapytań, czy też zgłaszanych problemów jeśli chodzi o modernizacje ogrodów. Zgłoszenia następują najczęściej od działkowców, którzy pomimo uchwały walnego zebrania o podjęciu inwestycji, nie chcą partycypować w jej kosztach. W wielu przypadkach skarżący nie myślą w kategorii ogólnych potrzeb ogrodu, na przykład elektryfikacja, tylko że sami nie zamierzają z tego korzystać.

 

Z analizy całości postępowań w sprawach skarg i zażaleń wynika, że potrzebna jest większa aktywność ze strony okręgów, szczególnie tam, gdzie jest większe zatrudnienie służb specjalistycznych. Konieczna jest także większa aktywność społecznych komisji i członków organów zarówno ogrodowych jak i okręgowych, aby żadna sprawa zgłaszana przez działkowców nie pozostawała bez reakcji, bo to jest najgorsze rozwiązanie. Trzeba zbadać i odpowiedzieć, jeśli ma rację działkowiec, należy mu ją przyznać i podjąć odpowiednie działania. Jeśli nie ma racji, także należy odpowiedzieć, że zarzuty się nie potwierdzają. To dotyczy w szczególności zarzutów pod adresem dobrze działających członków zarządów i zarządów ROD.

 

Szanowni zebrani

Polski Związek Działkowców, jak sama nazwa wskazuje, jest stowarzyszeniem działkowców. Na wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku pełnimy role służebną wobec działkowców i mamy obowiązek działać na ich rzecz, a więc podmiotem naszych działań powinien być działkowiec. Dlatego powinniśmy wszędzie – od zarządu ROD począwszy, a na Krajowej Radzie kończąc starać się rozwiązywać wszystkie problemy występujące w ogrodach w zgodzie z celem istnienia ogrodów działkowych, obowiązującym prawem i w interesie działkowców.

 

Facebook