Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Wigilia grudziądzkich działkowców.

2018-12-18 11:51

Okres świąteczny pełen jest optymistycznego nastawienia do nadchodzącego Nowego Roku. Jest to czas refleksji oraz podsumowania działań, które każdy z nas zaplanował w kończącym się roku. Wszystkie działania i założenia realizowaliśmy  nie tylko dla siebie, ale również dla tych, na rzecz których społecznie pracowaliśmy i pracujemy, starając się ze wszystkich sił promować i rozpowszechniać ideę ogrodnictwa działkowego,  pokonywać bariery, które stoją na drodze do rozwoju i unowocześniania naszych ogrodów. 13 grudnia minęło 5 lat od uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, było to święto polskiego ogrodnictwa działkowego. Zwyciężyła jedność i idea ogrodnictwa działkowego, tak potrzebna w betonowych miastach.

Spotkania Wigilijne, tak mocno związane z polską tradycją, są przykładem pełnej ciepła integracji, bez względu na bariery, które czasem – wbrew dosłownemu znaczeniu tego słowa – łączą nas w jedną rodzinę: rodzinę działkowa .

Jednym z takich spotkań przygotowywanych przez Przewodniczących Kolegiów Prezesów ROD miasta Grudziądza: p. Małgorzatę Jasińską oraz Mieczysława Chrapińskiego w okresie przedświątecznym jest spotkanie prezesów grudziądzkich ogrodów działkowych. Również w tym roku mieliśmy przyjemność cieszyć się wspólnie spędzonym czasem.  

Dnia 17 grudnia 2018 roku w Bursie Caritas przy pięknie udekorowanych stołach, przy dźwięku kolęd podsumowaliśmy rok.

Na zaproszenie Przewodniczących obu kolegiów przybył Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego a zarazem członek Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców – p. Piotr Gadzikowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza Krzysztof Kosiński, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska Maja Banasik – reprezentująca Prezydenta Miasta Grudziądza – p . Macieja Glamowskiego, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu - mł. insp. Tomasz Szczygieł oraz członkowie zarządów grudziądzkich rodzinnych ogrodów działkowych.

Prezes Okręgu w swoim wystąpieniu podsumował mijający rok, podkreślając, że był to kolejny bardzo pracowity okres dla działkowców i zarządów ROD. Nawiązał także do nadchodzącej co raz to większymi krokami kampanii sprawozdawczo – wyborczej na wszystkich szczeblach Polskiego Związku Działkowców. natomiast zaproszeni goście w bardzo ciepłych słowach wyrażali się o fenomenie idei ogrodnictwa działkowego i krzewieniu tych ideałów przez Polski Związek Działkowców, jak również pozytywach istnienia ogrodów w miastach, spełniających rolę ich naturalnych zielonych płuc. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej rodzinnej atmosferze.

 

 

Tekst i foto

Małgorzata Jasińska

 

Facebook