Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Wielki tryumf Polskiego Związku Działkowców! 202 rodziny grudziądzkich ogrodów działkowych może być spokojne o swoje działki!

2019-02-28 13:49

Grudziądzcy działkowcy w końcu mogą odetchnąć pełną piersią, bowiem dzięki działaniom Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców szczęśliwie dla działkowców zakończył się trwający od wielu lat spór pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców, a osobą fizyczną - Piotrem Kulerskim.

Źródłem problemu był wyrok byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 8 października 1951 roku przeciwko Witoldowi Kulerskiemu – ówczesnemu właścicielowi gruntów, na których od 1952 roku zlokalizowane są trzy grudziądzkie rodzinne ogrody działkowe: „Kolejarz”, „im. M. Kopernika” i „Zacisze”. Zgodnie z treścią wyroku p. Kulerski został skazany na karę 12 lat więzienia oraz przepadek całego mienia (m. in. gruntów, na których znajdują się ogrody). Nieruchomości, na których obecnie położone są ogrody działkowe stały się wtenczas własnością Skarbu Państwa, który umożliwił utworzenie ogrodów działkowych dla ponad 450 grudziądzkich rodzin. Komunistyczny wyrok został unieważniony w 1992 roku, w związku z czym Witold Kulerski miał po 40 latach odzyskać odebrane mu w latach 50 mienie. Analizując przepisy prawa jasno należy stwierdzić, że tereny w ogóle nie podlegały zwrotowi na rzecz p. Kulerskiego. Zgodnie z ustawowymi zapisami poszkodowanemu należało się odszkodowanie - równowartość gruntów winna być wypłacona ze środków Funduszu Reprywatyzacji, mimo to stwierdzono zwrot odebranych gruntów.  

Sprawa zmieniła bieg w 2014 roku, gdy prawo do nieruchomości nabył p. Piotr Kulerski- wnuk p. Witolda Kulerskiego. Celem spadkobiercy było zarobienie jak największej ilości pieniędzy kosztem działkowców. Nowy właściciel gruntów wyszedł naprzeciw Polskiemu Związkowi Działkowców z propozycją dzierżawy gruntów za cenę 20 zł za metr kwadratowy rocznie. Analizując taki stan rzeczy użytkownik standardowej 400m2 działki musiałby zapłacić 8 tysięcy złotych rocznie za użytkowanie działki na rzecz Piotra Kulerskiego. Jest to niewyobrażalna suma pieniędzy, na którą nie stać byłoby działkowców. Pan Kulerski zagroził również działkowcom, iż będzie się on domagał zwrotu pieniędzy za użytkowanie gruntów w latach ubiegłych.

Dzięki sile drzemiącej w strukturach Polskiego Związku Działkowców natychmiast podjęto działania mające na celu ocalenie wieloletniego dorobku działkowców. Efektem walki prawników Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców przed sądami wszystkich instancji jest wygrana w postępowaniu sądowym. Grudziądzcy działkowcy mogą spać spokojnie, już nikt nie odważy się zagrozić istnieniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w których mają oni swoje działki. Nasze stowarzyszenie zrzeszające milion działkowców w całej Polsce pokazało, iż jesteśmy czymś więcej niż tylko grupą kompletnie indywidualnych jednostek. Jesteśmy jedną wielką działkową rodziną, dzięki czemu dysponujemy nadzwyczajnym potencjałem organizacyjnym oraz zapleczem merytorycznym, świetnymi prawnikami oraz władzami Polskiego Związku Działkowców z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim na czele.

 

Oliwia Ciechomska – insp. ds. administracyjnych

 

 

 

Facebook