Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Wielki Jubileusz

2018-05-15 09:18


    9 maja b.r. Przedstawiciele Działkowców Okręgu Toruńsko -Włocławskiego PZD uczestniczyli  w obchodach 150 – rocznicy  powstania  Straży Pożarnej w Chełmży . Po mszy świętej w konkatedrze  brać strażacka łącznie z liczną rzeszą zaproszonych gości   przeszła  do Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury gdzie  zapoznana została z historią Straży Pożarnej w Chełmży. 

    Następnie przedstawiciele władz straży pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim wręczyli  odznaczenia branżowe  i akty nadania stopni  strażackich strażakom i druhom powiatu toruńskiego.

   W końcowej fazie uroczystości zaproszeni goście przekazali słowa uznania dla pracy strażaków na rzecz społeczności gmin powiatu toruńskiego i miasta Chełmży. Wśród gości słowami i pięknym listem wyróżnili się działkowcy: Józef Strzałkowski i Franciszek Kuczka.     

 

                   

                                       Szanowny  Pan

                                    str. kpt. Sławomir Grudziński

     Dowódca

                                          Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

                                    w Chełmży

 

     Z okazji pięknego jubileuszu 150-lecia istnienia Straży Pożarnej w Chełmży, kierujemy serdeczne gratulacje do wszystkich Strażaków oraz wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie oraz zapisanie pięknych kart w historii straży pożarnych w powiecie toruńskim.

          Dziękujemy za niezmienną wierność ideałom humanitarnej służby, dawanie poczucia bezpieczeństwa, twórcze współdziałanie, pasję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Wasza sumienna praca, troska o drugiego człowieka, jego życie, zdrowie i dorobek sprawiają, że cieszycie się w społeczeństwie niesłabnącym zaufaniem, dużym szacunkiem i uznaniem.

       Zarząd Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD  życzy dalszych sukcesów w realizacji przyjętych celów i zadań, bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką, a pełniona służba będzie źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

                                                                                                                                      Z wyrazami szacunku

                                                                                      Prezes Okręgu

                                                                                       Toruńsko- Włocławskiego PZD

                                                                

                                         Piotr Gadzikowski

 

 

 

 

 

 

Toruń 09.05.2018 r.

Foto: Marcin Seroczyński. Tekst: F. Kuczka

 

 

 

 

 

Facebook