• Slider 15

Walne zebranie w ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu.

Dnia 20 maja 2023 roku, w Światowy Dzień Pszczół w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Niezapominajka” w Grudziądzu, odbyło się zebranie sprawozdawcze. Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski Polskiego Związku Działkowców, stosowną uchwałą wyraził zgodę na przesunięcie statutowego terminu zwołania walnego zebrania. Członkowie społeczności działkowej przybyli w sobotnie popołudnie do świetlicy ogrodowej, aby podsumować rok 2022. Oczekiwanie na drugi termin walnego zebrania, działkowcy wykorzystali na rozmowy przy kawie i domowych wypiekach przygotowanych przez zarząd.

W drugim terminie tj. o godzinie 14:30 Prezes Zarządu Małgorzata Jasińska powitała przybyłych działkowców, a także obsługującego zebrania Prezesa Okręgu Toruńsko Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców , piastującego również zaszczytną funkcję Skarbnika Związku Pana Piotra Gadzikowskiego. Wybrano przewodniczącą walnego zebrania - Pani Anna Jegierska, sprawnie realizowała porządek obrad.

W imieniu zarządu sprawozdanie merytoryczne i finansowe przedstawiła Prezes Zarządu. W sprawozdaniu ujęto wszystkie najważniejsze aspekty działania zarządu w roku 2022. Wiadomo, że największym wyzwanie i zarazem osiągnieciem , było wystąpienie z wnioskiem o „….grant do Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa o wartości 98 400,00 złotych. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, 2 listopada 2022 r. została podpisana umowa o przyznanie grantu. W ramach tego projektu została zakupiona piła spalinowa oraz traktorek-kosiarka. Kolejna transza grantu przeznaczona zostanie na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu, zakup rębaka, tablic edukacyjnych, hoteli dla owadów zapylających oraz stołu betonowego do gry w piłkarzyki. Chociaż może większość z Państwa uważa, że po co nam te wszystkie rzeczy, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierali nas, a przede wszystkim dziękuję Sebastianowi oraz Karolinie, pełnomocnikom substytucyjnym, za zaufanie i wspólną decyzję o wystąpieniu z wnioskiem. Ogromne podziękowania należą się Oliwii i Jakubowi- pracownikom Okręgowego Zarządu PZD, którzy wspierali nas od początku do końca, a również teraz pomagają w zawiłych kwestiach rozliczenia grantu. Podziękowania należą się również Prezesowi Okręgu Panu Piotrowi Gadzikowskiemu, za przysłowiowego kopa w 4 litery. Program „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” i uzyskany grant finansowy, to prezent dla ogrodu, o  który musimy dbać przez okres 5 lat…”
Jednak nie same pozytywne aspekty zostały ujęte w sprawozdaniu „…To obraz działkowców, którzy tylko wymagają, nic nie dając od siebie. Może każdy z Państwa, przedstawi nam co zrobił przez lata dla dobra naszego ogrodu, oprócz terminowego regulowania uchwalonych opłat.   Nikt z nas nie jest idealny, nikt nie urodził się Prezesem Skarbnikiem czy Sekretarzem,  ja dziękuję tym, którzy mimo trudności, rzucanych kłód pod nogi chcą pracować społecznie dla dobra wspólnego. Na koniec przytoczę  biblijne słowa...jeśli ktoś jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień....”

Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię na temat sprawozdań finansowych, oceniła również działalność zarządu ROD, kończąc swoje sprawozdanie wymownymi słowami”…      Drodzy Działkowcy naszego Ogrodu.  Zdajemy sobie sprawę jak trudno w dobie obecnych czasów, nawału obowiązków, zabiegania  znaleźć chętnych ludzi do podjęcia działań i pracy społecznej. Zarząd, mamy ambitny i zaangażowany, zarząd składający się z ludzi aktywnie zaangażowanych codziennymi obowiązkami zawodowymi, liczy także na  pomoc i zaangażowanie naszych działkowców.  Nie bądźmy obojętni i nie zamykajmy się sprawami tylko „mojego małego  ogrodu- działki…”.

Dokonano wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej, po złożonej na ręce Przewodniczącej Zebrania  rezygnacji przez Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Najwięcej emocji wywołała uchwała o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach uzyskanego grantu na terenie ogrodu dokonano pomiarów geodezyjnych, w skutek czego 102 działki maja inne wymiary. Nadmienić należy, że ogrodów w bieżącym roku obchodzi 40 urodzin, a pomiary dokonywane w ówczesnych latach nie były tak precyzyjne, jak dokonywane obecnie. Po krótkiej dyskusji, przy jednym głosie przeciwnym, uchwała o zmianie planu zagospodarowania została przyjęta. Następnie uchwalono wszystkie przedstawione projekty uchwał,  podjęto plany co do działania na bieżący rok.

Na zakończenie rozdano uczestnikom ubiegłorocznego konkursu fotograficznego „Piękno mojej działki” nagrody rzeczowe, które wkrótce po zakończeniu  zebrania zdobiły już rabaty działkowców.  W rodzinnej atmosferze, zebranie po godzinie zostało przez Przewodniczącą Walnego Zebrania zamknięte.

 

Tekst: Wiceprezes ROD „Niezapominajka” Sebastian Bis

Foto: Prezes ROD „Niezapominajka” Małgorzata Jasińska