• Slider 15

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD Niezapominajka. Zebranie połączeniowe dwóch ogrodów.

27 kwietnia 2024 roku w Dzień Pozytywnego Grudziądzanina – zorganizowanego w ramach grudziądzkiego projektu obywatelskiego, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Niezapominajka” w Grudziądzu. W II terminie rozpoczęło się nasze zebranie. Prezes Zarządu Małgorzata Jasińska powitała przybyłych członków ogrodu, a także obsługującego Walne Zebranie Prezesa Okręgu Pana Piotra Gadzikowskiego. Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Pana Stefana Dichtnig. Tegoroczne zebranie było inne niż wszystkie dotychczasowe, to zebranie było zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka” i „Sasanka”.

Zgodnie z Uchwałą nr 11/13/2023 Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 listopada 2023 roku, podjął działania zmierzające do przyłączenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sasanka” do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka”.

Sprawnie wybrano trzy komisje, bez których zebranie nie mogło by się odbyć. Następnie Przewodniczący Walnego Zebrania krok po kroku realizował porządek Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2023 rok oraz merytoryczne za kadencję Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka” oraz „Sasanka”. Nie obyło się bez podziękowań dla członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz członków ogrodu, którzy zostawili odrobinę serca i swojej pracy dla dobra naszego ogrodu.

Komisja Rewizyjna przedstawiła protokół z badania sprawozdań finansowych obu ogrodów, a także sprawozdanie z działalności za 2023. Przedstawiono Plan Pracy na 2024 i kadencję oraz propozycję opłat ogrodowych.

Trudno jest przejmować ogród, który się znało od kilku lat, gdzie corocznie uczestniczyło się z ramienia Okręgowego Zarządu jako obsługujący walne zebranie, to tak jakby wchodzenie z butami w czyjeś życie, to słowa ustępującej Prezes Zarządu Komisarycznego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sasanka”.

Dyskusja zdominowana została pytaniami o zagrożenia dla ogrodów w związku z planami ogólnymi oraz „abisynkami na ogrodach”. Szczegółowych odpowiedzi udzielił Prezes Okręgu Pan Piotr Gadzikowski, który zaskoczony był pytaniami w tej kwestii, co świadczy o zainteresowaniu działkowców aktualnymi tematami i zagrożeniami. Podjęto stanowisko w sprawie, projektu rozporządzenia dotyczącego planów ogólnych.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał, które zostały poddane pod głosowanie. Jedno z przedostatnich głosowań dotyczyło wyboru nazwy jaką posługiwać będzie się ogród. Rodzinny Ogród Działkowy „Niezapominajka” w Grudziądzu od 27 kwietnia 2024 roku, ma sektor Sasanka liczący 46 działek oraz sektor w budowie liczący 108 działek, łącznie w naszym ogrodzie użytkowane są 153 działki, a członków Polskiego Związku Działkowców jest 218.

 

Przyszedł czas do zgłaszania kandydatur do składu zarządu oraz komisji rewizyjnej oraz delegata na okręgowy zjazd. Przystąpiono do przedstawienia zgłoszonych do Komisji Wyborczej kandydatów do organów statutowych, po wyrażeniu przez poszczególne osoby zgody na kandydowanie, odbyło się głosowanie. Po krótkiej przerwie przedstawiono ukonstytuowany skład zarządu i komisji rewizyjnej. Po wyczerpaniu porządku obrad, zebranie uległo rozwiązaniu.

 

Tekst: Małgorzata Jasińska Prezes Zarządu ROD „Niezapominajka”