Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

2020-08-10 11:12

Walne zebranie członków ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD, to najważniejszy organ Rodzinnego Ogrodu Działkowego – najwyższa władza. Można powiedzieć, że to władza uchwałodawcza, którą tworzą wszystkie należące do stowarzyszenia osoby (członkowie), które zbierają się w określonym miejscu i czasie, żeby podjąć w głosowaniu decyzje dotyczące najważniejszych spraw - opłat ogrodowych, inwestycji i planów rozwojowych. Epidemia wymusiła nowe spojrzenie na przepisy dotyczące zwołania walnych zebrań. Jednostka Krajowa Polskiego Związku Działkowców, w wyniku analiz uchwaliła możliwość powołania komisarycznego walnego zebrania ROD z uwagi na zagrożenie epidemiczne, odstąpienie od zwołania walnego zebrania w tym roku oraz zwołanie walnego zebrania w ogrodach do 150 członków.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka” podjął uchwałę o zwołaniu walnego zebrania sprawozdawczego w normalnym trybie. Zaproszenia zostały rozdane z zachowaniem środków ostrożności osobiście za potwierdzeniem odbioru działkowcom wypoczywającym na swoich działkach, przesłane e-mailem do działkowców którzy wyrazili pisemną zgodę na taką formę zawiadamiania oraz listem zwykłym za pośrednictwem poczty.

Wypełniając statutowy obowiązek w upalne popołudnie 8 sierpnia 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Niezapominajka” w Grudziądzu. Do przygotowanej sali świetlicy ogrodowej, przybyli działkowcy gdzie mieli możliwość dezynfekcji rąk, były jednorazowe rękawiczki i maseczki dla zapominalskich. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie z zachowaniem odpowiedniej odległości. Otwarcia dokonała i powitała zebranych Prezes Zarządu Małgorzata Jasińska. W zebraniu uczestniczył obsługujący zebranie Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego - Piotr Gadzikowski.

Jednogłośnie wybrano przewodniczącego zebrania- Łukasza Piechnę, który sprawnie realizował porządek zebrania. Prezes Zarządu ROD przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu merytoryczne i finansowe za 2019 rok, odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Szczegółowo przedstawiono zebranym propozycje opłat wraz z terminem ich wnoszenia, przedstawiono plan pracy, który w tym roku nie pozwoli w pełni realizować nasze wszystkie pomysły. Wiele pomysłów stanie się możliwe do realizacji, ale w innym wymiarze. Komisja uchwał i wniosków przedstawiała kolejne uchwały, które niemal jednogłośnie zostały przyjęte.

Po zakończeniu dyskusji, przewodniczący walnego zebrania zakończył je, życząc wszystkim, zdrowia i przyjemności z odpoczynku w naszym rodzinnym ogrodzie.


 

Tekst i foto: Małgorzata Jasińska Prezes Zarządu ROD „Niezapominajka” Grudziądz


 


 

Facebook