Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Walne Zebranie ROD "Przyszłość" we Włocławku

Walne Zebranie ROD "Przyszłość" we Włocławku - Galeria 3

 

 


W dniu 25 marca 2012 o godz. 14:00 w drugim terminie odbyło się Walne Zebranie ROD „Przyszłość” we Włocławku na którym Zarząd Ogrodu jak i komisje rewizyjna i rozjemcza-przedstawiły sprawozdania z działalności za rok 2011. Okazało się, że okres minionego roku był jednym z trudniejszych w historii ogrodu, ponieważ styczniowa powódź wyrządziła ogromne szkody w nasadzeniach, zniszczyła w 100% rośliny cebulkowe a także w poważnym stopniu uszkodziła altany ogrodowe, w szczególności drewniane. W trakcie dyskusji podejmowano szereg tematów m.in. jak w krótkim okresie czasu przywrócić funkcjonalność całego ogrodu. Zobowiązano Zarząd do podjęcia starań aby możliwie jak najszybciej odprowadzić wodę z terenów jeszcze podmokłych, podwyższyć poziom alejek ogrodowych i doprowadzić do zminimalizowania ubytków w energii elektrycznej.
                W walnym zebraniu sprawozdawczym uczestniczył Prezes OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD Ryszard Chodynicki, który podkreślając ogromny wysiłek całej społeczności ogrodu w przywracaniu do normalności na ogrodzie - serdecznie podziękował za wniesiony wkład pracy i zaangażowanie Zarządu Ogrodu, komisji statutowych a także działkowcom. Prezesowi Zarządu ROD Panu Lechowi Pietrzakowi wręczył medal XXX-lecia PZD dla całej społeczności ogrodu, oraz wyróżnił dyplomami KR PZD Panią Mariannę Wiśniewską, Panią Jadwigę Marczewską i Pana Zenona Góreckiego. Zebranie sprawozdawcze sprawnie prowadziła Pani Irena Zdrojewska dając możliwość wszystkim chętnym wypowiedzenia się w nurtujących ich sprawach.
 
 
 
 
 
opracowanie:
Biuro OZ PZD
Walne Zebranie ROD "Przyszłość" we Włocławku - Galeria 4

 

Komentarze

Komentarz
Facebook