Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Walne Zebranie połączeniowe ROD Chemik - Ogrodnik

2022-04-27 13:51

W sobotę 23. kwietnia 2022 r. w malowniczym miejscu Grudziądza, na tle Spichrzy i wzburzonej falami Wisły, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Chemik” i „Ogrodnik”. Zebranie miało inny charakter z kilku powodów. Po dwóch latach ograniczeń, zebranie mogło odbyć się w statutowym terminie, ale także zebranie miało charakter zebrania sprawozdawczego- połączeniowego. Rodzinny Ogród Działkowy „Ogrodnik” w 2021 roku nie dokonał wyboru organów statutowych, a uczestnicy walnego zebrania w dniu 30 października 2021 roku, podjęli uchwałę o przyłączeniu do innego ogrodu. Pokłosiem tej uchwały były działania podjęte przez Okręgowy Zarząd PZD, który to na jednym z posiedzeń podjął uchwałę o przyłączeniu ogrodu, powołano zarząd komisaryczny, który przygotował dokumenty na bardzo ważne zebranie.

 

Ze względu na charakter zebrania uczestniczył w nim Prezes Okręgu, będący również Skarbnikiem Związku Pan Piotr Gadzikowski, Wiceprezes Okręgu Pan Mieczysław Chrapiński oraz członkowie zarządu komisarycznego będący członkami Okręgowej Rady.

 

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, po wyborze przewodniczącej zebrania i poszczególnych komisji,  można było realizować kolejne punkty porządku obrad. Pytań dotyczących połączenia i działania poszczególnych sektorów ogrodu było bardzo dużo. Na wszystkie odpowiadał Prezes Okręgu. Po przedstawieniu sprawozdań merytorycznych i finansowych nastąpił moment na podjęcie decyzji o nazwie ogrodu. Prezes Zarządu Komisarycznego w swoim wystąpieniu, zwróciła się do działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Ogrodnik”.

W tym miejscu pragnę się zatrzymać i wrócić do historii. Wielki wkład w tworzenie zrębów ogrodnictwa działkowego na Ziemiach polskich miał Grudziądz, bo to właśnie tu powstał pierwszy ogród działkowy, którego założycielem był dr Jalkowski. Dziś ogród Kąpiele Słoneczne bo oni mowa kończy 125 lat. Po Grudziądzu idea tworzenia ogrodów działkowych rozszerzyła się na inne obszary ziem polskich. Ogrody lokalizowano w dzielnicach podmiejskich lub na przedmieściach miast. Z czasem, z powodu rozrostu większości miast, położone peryferyjnie ogrody znalazły się w pobliżu centrum miast, stając się często atrakcyjnymi osadniczo i inwestycyjnie. Dziś zamyka się historia ogrodu „Ogrodnik”, ale nie kończy się działkowanie, nie kończy się wypoczynek w oazach zieleni. Można powiedzieć coś się kończy, a coś zaczyna. Pragnę podziękować wszystkim działkowcom Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Ogrodnik”, a szczególnie członkom ogrodu, którzy działali w organach statutowych . Pamiętajmy też o działkowcach, którzy od nas odeszli. Podziękowanie składam na ręce ich najbliższych rodzin. Życzę działkowcom, przede wszystkim integracji, wspólnych działań dla dobra ogrodu, który będziecie współtworzyć. Niech obudzi się w was rozpoczęta wiele lat temu „przygoda” z działkowaniem, niech idea która przyświeca naszemu ogólnopolskiemu stowarzyszeniu ogrodowemu pod egidą Polskiego Związku Działkowców, będzie krzewiona i rozwijana przez działkowców obu sektorów ogrodu Chemik. Działając na rzecz wspólnoty działkowców i ich rodzin, wspólnie stworzycie ogród o którym czytać będą przyszłe pokolenia działkowców.

 

Uczestnicy walnego zebrania zdecydowali, że ogród przyjmie nazwę „Chemik” i od soboty będzie liczył  248 działek. Przyjęto wszystkie projekty uchwał , ustalono plan działania na 2022 rok. Po dyskusji zebranie zakończono życzeniami owocnej pracy na działce w 2022 roku. 

 

 

Małgorzata Jasińska Członek OR

 

Facebook