Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Walne zebranie i obrady z samorządowcami w tle.

2018-05-06 13:00
Walne zebranie i obrady z samorządowcami w tle. - Galeria 3

od lewej: E. Frelikowski, M. Kędzierski, Z. Gamański, Cz. Kozikowski, P. Gadzikowski

od lewej: E. Frelikowski, M. Kędzierski, Z. Gamański, Cz. Kozikowski, P. Gadzikowski

Zgodnie z wymogami Statutu Polskiego Związku Działkowców oraz zobowiązaniami wynikającymi z zapisów ustawowych odbyło się walne zebranie członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Starogród”.  Zebranie zostało zorganizowane w ten sposób by odbyło się w dwóch turach. Pierwsza tura była typowym walnym zebraniem, zgodnie ze Statutem, mającym zatwierdzić sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok ubiegły. Natomiast druga tura została zaplanowana jako spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego.

Walne zebranie sprawozdawcze otworzył prezes zarządu ogrodu p. Edward Frelikowski, witając działkowców oraz zaproszonych gości: Prezesa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD i zarazem członka Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców – Piotra Gadzikowskiego, któremu towarzyszył Sekretarz Okręgu – p. Czesław Kozikowski oraz p. Robert Maciejewski – Członek Okręgowej Rady PZD. Zebranie zostało bardzo dobrze przygotowane, co nie nastręczało problemów, gdyż działkowcy tego ogrodu są niczym jedna wielka rodzina. Stąd też wybór przewodniczącego jak i osób do komisji mandatowej czy uchwał i wniosków przebiegł bez najmniejszych problemów. Prezes zarządu rod przedstawił sprawozdania z działalności w 2017 roku, po których to przewodniczący komisji rewizyjnej w rod przedstawił swoje sprawozdanie wraz z opinią działalności zarządu rod oraz wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego, podkreślając, że zarząd rod bardzo oszczędnie gospodaruje środkami finansowymi.

W dalszej części walnego zebrania zostały przyjęte jednomyślnie w głosowaniach wszystkie uchwały dotyczące zatwierdzenia działalności w roku ubiegłym jak i te zakładające plan pracy i preliminarz na rok 2018.

Druga część, której gośćmi byli: Starosta powiatu Chełmińskiego – p. Zdzisław Gamański, Burmistrz Miasta Chełmno – p. Mariusz Kędzierski, poświęcona była problemowi, który trwa od lat a mianowicie kwestii uregulowania stanu prawnego do gruntu, na którym ulokowany jest ogród. Z racji tego, że  sprawa jest pogmatwana i pokręcona niczym węzeł gordyjski, od dziesięcioleci jest problem jak go rozwiązać. Dzięki temu, ze od 2013 roku mamy świetną Ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych oraz zmieniające się ostatnimi czasy inne przepisy, pojawia się szansa nie rychłe zakończenie sprawy gruntów. Problem polega na tym, że według ksiąg ziemia ta jest w jurysdykcji podmiotu, który nie istnieje od przeszło 120 lat. Władze komunistyczne zagospodarowały te tereny na potrzeby ogrodów działkowych i tak pozostało do dzisiaj. Prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski przedstawił działkowcom zamierzenia co do dalszego działania w mierze uregulowania stanu prawnego gruntów. Dzięki obecności Starosty i Burmistrza udało się wypracować wspólny plan postępowania. Działkowcy z ulgą i nadzieją przyjęli zapewnienia uzyskane od samorządowców, że Ci dołożą wszelkich możliwych starań by sprawę zakończyć jak najszybciej udzielając daleko idącej pomocy.

Zebranie, a właściwie obydwa zebrania należy uznać za wyjątkowo owocne i otwierające nowe perspektywy dla działkowców.

 

Tekst i foto:

Robert Maciejewski – członek OR Toruńsko-Włocławskiej PZD.

 

 

 

 

Facebook