Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Walne zebranie działkowców ROD "Pod Skarpą" w Chełmnie

2018-05-03 15:29

26 kwietnia 2017 r. w restauracji Relaks odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2017 ROD „Pod Skarpą” w Chełmnie. Prezes ogrodu p. Robert Maciejewski ciepło przywitał opiekuna ogrodu z ramienia Toruńsko - Włocławskiej Rady Okręgu - sekretarza Okręgu, a zarazem prezesa ROD im. „Walentego Fiałka” w Chełmnie p. Czesława Kozikowskiego, gości oraz zebranych działkowców. Wybrano Przewodniczącego Zebrania - p. Marka Buczkowskiego, zatwierdzono porządek obrad oraz regulamin zebrania. Zebrani dokonali wyboru Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu ROD z działalności za 2017 rok osobiście przedstawił Prezes ogrodu, zaś finansowe skarbnik p. Mariola Buczkowska.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w ubiegłym roku oraz ocenę działalności Zarządu ROD za 2017 rok, przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Edyta Brzezińska. Prezes przedstawił „Projekt planu pracy na 2018 rok, skarbnik „Projekt preliminarza finansowego”. W spotkaniu brało udział 46% członków ogrodu – to dobry wynik. Zazwyczaj jest to 10 – 15 %.

Jednogłośnie zatwierdzono wszystkie sprawozdania za rok ubiegły. Walne zebranie podjęło 7 ważnych uchwał, które będą obowiązały w obecnym sezonie. Jedną z ważniejszych była, ta o zabezpieczeniu wrażliwych danych zgodnie z unijną dyrektywą o ochronie danych osobowych (RODO).

Na koniec opiekun ogrodu w imieniu władz Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD podziękował Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim działkowcom ogrodu „Pod Skarpą” za aktywny udział w przedsięwzięciach na rzecz umacniania i dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego w ramach stowarzyszenia ogrodowego PZD.

 

tekst: Robert Maciejewski – Prezes ROD „Pod Skarpą” w Chełmnie

zdjęcia:J.P.

 

 

Facebook