Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Walne zebrania w ROD podczas obowiązujących obostrzeń.

2020-07-15 09:52
W sobotnie czerwcowe popołudnie na terenie dwóch Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Toruńsko - Włocławskiego odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze. Zaplanowane na miesiąc kwiecień zebrania nie mogły się odbyć, co spowodowane było zagrożeniem epidemiologicznym. Jednostka Krajowa w kolejnych uchwałach określała jakie warunki muszą być spełnione aby zebranie nie stwarzało zagrożenia dla jego uczestników i jednocześnie było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ze Statutem PZD. 
Punktualnie o godzinie 13:30 tj. 27 czerwca 2020 roku w II terminie rozpoczęło się walne zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Narcyz" w Grudziądzu. Zebranie inne niż wszystkie dotąd, przy wejściu środek odkażający do dłoni, maseczki oraz jednorazowe rękawiczki. Jednak środki bezpieczeństwa w niczym nie przeszkodziły. Przewodnicząca zebrania sprawnie realizowała kolejne punkty z porządku obrad. Podjęto uchwały zapewniające płynną działalność ogrodu, podjęto również decyzję co do dalszych planów unowocześniania ogrodu. Zarząd dołożył wszelkich starań aby zebranie odbyło się z zachowaniem środków bezpieczeństwa, a podjęte decyzje  zapewniają dobre funkcjonowanie ogrodu. 
Kolejnym ogrodem, który zwołał Walne Zebranie Sprawozdawcze był Rodzinny Ogród Działkowy „Metalowiec” w Grudziądzu. Zarząd podejmując decyzję o zwołaniu walnego zebrania, zapewnił maksimum bezpieczeństwa, bo zebranie odbyło się na „wolnym powietrzu” na terenie przyległym do domu działkowca. Mimo trudnej sytuacji Prezes Zarządu podziękował przybyłym działkowcom, szczegółowo omówił wykonane prace w roku 2019 oraz przedstawił plany na kolejny rok. W swoim sprawozdaniu wiele słów uznania skierowanych było do Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców , która to pozytywnie rozpatrzyła wniosek o pożyczkę z Funduszu Samopomocowego oraz Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD, za bezzwrotną dotację w wysokości 30 tysięcy na wymianę sieci energetycznej. W dyskusji poruszano tematy: koszenia trawy w niedzielę i zakłócaniu wypoczynku sąsiadom, zamykaniu bram ogrodu za sobą, śmieci- aby nie obstawiać pełnych pojemników torbami, tylko zaczekać aż zostaną opróżnione i wtedy je napełniać. W tym roku priorytetem będzie założenie monitoringu, który pozwoli na eliminację „działkowych śmieciarzy”. 
Po wyczerpaniu wszystkich ważnych dla działkowców tematów Pan Prezes serdecznie podziękował, raz jeszcze, za pracę zarządowi, komisji rewizyjnej, gospodarzowi i zebranie uległo rozwiązaniu. 
 
Małgorzata Jasińska
 
Facebook