Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

W dniu 3.08.2021 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji ds. Dotacji

2021-08-04 13:27

Dnia 3. sierpnia 2021 r. w biurze Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców odbyło się pierwsze od roku, stacjonarne posiedzenie Okręgowej Komisji ds. Dotacji. Jej celem jest dogłębne przeanalizowanie pod względem merytorycznym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju będącego w dyspozycji Okręgowego Zarządu lub Krajowej Rady, jak i z Funduszu Budowy Siedzib Krajowej Rady PZD. Ten ostatni zaopatrzony jest w środki przeznaczone dla ROD, które realizują zadania inwestycyjne związane z powstawaniem, bądź adaptacją budynku zwanego później biurem zarządu ROD.

               Posiedzenie zwołane zostało na godz. 10:00. Przewodniczącą Komisji ds. Dotacji jest Pani Skarbnik Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD - Teresa Podlas-Kozłowska. Punktualnie o godz. 10:00 komisja przystąpiła do pracy. Wniosków o dotację, porównując do kilku poprzednich zebrań komisji było bardzo mało, mianowicie zaledwie 7. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, natomiast niewątpliwie głównym z nich jest sytuacja epidemiologiczna panująca w kraju, która spowodowała błyskawiczny, wysoki wzrost cen za usługi i materiały budowlane, przez co ogrodów nie stać na wykonanie inwestycji, mając na uwadze prognozę pojawienia się IV fali pandemii wirusa COVID – 19 w przeciągu kilku następnych miesięcy.

               Rezultatem posiedzenia było pozytywne zaopiniowanie 6 wniosków o dotację dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w łącznej kwocie 51.400,00 zł.  Opinii komisji został poddany jeden wniosek do Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców o przyznanie dotacji z Funduszu Budowy siedzib w kwocie 10.000,00 zł.

Spotkanie odbyło się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, mimo, iż każdy z uczestników jest w pełni zaszczepiony przeciwko wirusowi COVID – 19.

 

Jakub Studziński - insp. ds. inwestycji

 

Facebook