Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

VI posiedzenie Krajowej Rady PZD z okazji Krajowych Dni Działkowca 2020 r.

2020-09-10 15:42

W dniu 9 września 2020 r. odbyło się uroczyste VI posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z okazji Krajowych Dni Działkowca 2020 roku. W tym roku po raz pierwszy w historii z powodu panującej wciąż epidemii choroby COVID 19, obchody Krajowych Dni Działkowa obchodzone były w postaci uroczystego posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz prezesi Okręgów niebędący członkami Krajowej Rady.

Tegoroczne Krajowe Dni Działkowca z uwagi na sytuację spowodowana epidemią oraz tym, że ogrody w kulminacyjnym punkcie obowiązywania stanowiły jedyną enklawę swobodnego wypoczynku na świeżym powietrzu, przebiegały pod hasłem:

„a nasze RODOS – zawsze bezpieczne i otwarte”

Uroczystość rozpoczął Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, który powitał wszystkich obecnych, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia. W swoim wystąpieniu Pan Prezes nawiązał do bogatej historii ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, przypomniał o licznych okrągłych jubileuszach, w tym również o tym, który obchodzić będziemy w przyszłym roku tj. okrągłego jubileuszu 40-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców. Pan Prezes przypomniał również o najważniejszych zagadnieniach, problemach i wyzwaniach z jakimi na przestrzeni lat Związek musiał sobie poradzić. Przypomniał również o bieżących sprawach, których kluczowe znaczenie dla istnienia i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych jest obecnie przedmiotem prowadzonych projektów i prac.

W ślad za wystąpieniem Prezesa Związku, wystąpienia pełne wspomnień z minionych lat, początków przygody z ogrodnictwem działkowym, a także nawiązujące do bieżących problemów i wyzwań wygłosili:

  1. Krystyna Mazurek – Okręg Mazowiecki
  2. Zdzisław Śliwa – Okręg w Poznaniu
  3. Edward Galus – Okręg Świętokrzyski
  4. Józef Romanowski – Okręg w Szczecinie
  5. Janusz Moszkowski – Okręg we Wrocławiu
  6. Jan Radoła – Okręg Śląski
  7. Mieczysław Kamiński – Okręg Pomorski
  8. Marian Pasiński – Okręg w Zielonej Górze

Wszystkie te przemowy połączył jeden zauważalny przez wszystkich element, wyrażanego ubolewania i żalu z powodu tego, że tym roku uczestnikom obchodów Krajowych Dni Działkowca nie było dane zgodnie z tradycją spotkać się osobiście. Wszystkie wystąpienia zostaną opublikowane na łamach najbliższego numeru Biuletynu Informacyjnego.

Pan Tadeusz Jarzębak I Wiceprezes PZD odczytał listę zawierającą nazwy ogrodów świętujących w tym roku swoje okrągłe jubileusze w tym aż 7 ogrodów obchodzących w tym roku jubileusz 100 i więcej lat istnienia, łącznie z najstarszym jubilatem ROD im. Czarnieckiego w Chorzowie obchodzącym jubileusz 115-lecia.

Następnie Skarbnik PZD Pan Piotr Gadzikowski przedstawił informację odnośnie wsparcia finansowego dla rodzinnych ogrodów działkowych uzyskanego ze środków zewnętrznych tj. głównie miast i gmin udzielających dotacji dla ROD w 2020 r. Na dzień dzisiejszy ze wsparcia finansowego pozyskanego od 116 miast i gmin skorzystały 433 rodzinne ogrody działkowe na kwotę blisko 6 mln złotych.

Zwieńczeniem tego punktu porządku obrad było przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków projektu Rezolucji Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD skierowanej do wszystkich działkowców i struktur PZD z okazji Krajowych Dni Działkowca 2020. W treści Rezolucji Organy Krajowe PZD odniosły się do bogatej historii ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, problemu pandemii i jej wpływu na funkcjonowanie ogrodów wskazując równocześnie na działania i decyzje Związku, które pozwoliły na funkcjonowanie struktur PZD, a przede wszystkim zapewniły ciągłość działania rodzinnych ogrodów działkowych. 

Krajowa Rada PZD podjęła również uchwałę nr 1/VI/2020 w sprawie nadania sztandaru dla ROD „Urodzaj” w Poznaniu, uchwała została podjęta jednogłośnie i z gratulacjami przekazana do ogrodu działkowego.

Krajowa Rada PZD mimo odświętnego charakteru VI posiedzenia zajęła się również merytorycznym tematem bardzo istotnego problemu w ogrodach działkowych, w więc tematem wody jako bezcennego źródła życia w ROD.

Przedmiotem obrad KR PZD były podstawowe problemy wynikające z projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy przekazanym stowarzyszeniu działkowemu PZD do konsultacji przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W tej sprawie Krajowa Rada PZD przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, które przesłane zostało do Ministra. Ponadto Krajowa Rada PZD zajęła się zagadnieniami dotyczącymi problematycznych kwestii związanych z wykładnią aktualnie obowiązującej ustawy Prawo wodne w kontekście funkcjonowania ROD.

Na zakończenie Pan Prezes Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia za trud, wysiłek i zaangażowanie, dzięki którym udało się przeprowadzić Związek przez ten trudny i wymagający okres. Na tym obrady Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z okazji Krajowych Dni Działkowca zostały zakończone.

 

 

 

Facebook