Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Uroczyste, wyjazdowe obrady Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD

2017-10-25 08:36

W dniu 23 października 2017 roku odbyło się III uroczyste Plenarne Posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, połączone z zakończeniem obchodów 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Zebranie otworzył prezes OZ PZD – p. Piotr Gadzikowski, który przywitał przybyłych członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz gości – p. Jerzego Czerwińskiego – Burmistrza Miasta Chełmży, p. Krzysztofa Pokorę – kierownika przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Grudziądzu oraz p. Franciszka Kuczkę – Radnego Miasta Chełmży.

Na wstępie dokonano wyboru komisji uchwał i wniosków, prezes wyznaczył protokolanta oraz stwierdzono prawomocności obrad na podstawie listy obecności. W celu umożliwienia pełnego uczestnictwa w obradach wszystkim członkom dokonano wygaszenia mandatów p. Janowi Dobrzenieckiemu oraz p. Kazimierzowi Kozłowskiemu z powodu złożonych rezygnacji, a następnie dokooptowano do składu OZ PZD – p. Marię Danes – prezesa ROD „Stokrotka” w Wąbrzeźnie oraz p. Roberta Maciejewskiego – prezesa ROD „Pod Skarpą” w Chełmnie. Tym samym skład OZ PZD został uzupełniony do 27 osób.

W dalszej kolejności przeanalizowana została bieżąca sytuacja polityczno – medialna, panująca wokół stowarzyszenia ogrodowego PZD. Prezes OZ PZD przedstawił trudności we współpracy z niektórymi samorządami lokalnymi, które nie chcą współpracować z PZD, ani uczestniczyć w modernizacji czy rozwoju ogrodów działkowych. Doceniono natomiast wzorowe kontakty z Burmistrzem Miasta Chełmży – p. Jerzym Czerwińskim, poprzez uhonorowanie medalem Krajowej Rady PZD oraz medalem okręgowym z okazji 120-lecia ogrodnictwa działkowego. Wyróżniono także inne zasłużone dla całego Związku i Okręgu osoby i rodzinne ogrody działkowe okolicznościowymi dyplomami Krajowej Rady PZD oraz medalami okręgowymi.

Ważnym tematem, wokół którego toczyła się aktywna dyskusja, była konieczność zmiany Statutu PZD i dostosowania tego dokumentu do znowelizowanej ustawy
o stowarzyszeniach. W celu uchwalenia wypracowanych propozycji zmian – w grudniu b.r. odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazdu Delegatów, który poprzedziły konferencje przedzjazdowe w całej Polsce. Jedna z nich odbyła się w dniu 20.10.2017 r. w Toruniu. Przedstawione przez krajową komisję ds. nowelizacji statutu zmiany zostały szczegółowo omówione przez prezesa OZ PZD. Projekt został dobrze przyjęty przez członków OZ PZD jako dokument dostosowany do obowiązującego prawa oraz zawierający doprecyzowane zapisy usprawniające zarządzanie rodzinnymi ogrodami działkowymi.

Bardzo ważnym tematem było wprowadzenie długo oczekiwanego programu DGCS PZD System, który powstał na miarę wszystkich ROD zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. Jest to narzędzie opracowane pod nadzorem rady programowej Krajowej Rady, w której składzie pracował także Prezes OZ PZD Piotr Gadzikowski. Uczestników posiedzenia zaskoczyła atrakcyjna cena licencji oraz szerokie możliwości wykorzystania poszczególnych funkcji programu.

W dalszej części posiedzenia członkowie OZ PZD zostali zapoznani z bieżącą sytuacją finansową OZ PZD i podsumowaniem wydatków związanych z organizacją Okręgowych Dnia Działkowca. Powyższe informacje przedstawiła Główna Księgowa OZ PZD – p. Maria Dąbrowska. Wspomniała także jakie środki zostały przekazane w formie dotacji na remonty i inwestycje w ROD. Poruszone zostały również możliwości pozyskiwania środków finansowych z budżetów partycypacyjnych miast, co udało się już kilku ogrodom z naszego okręgu.

W sprawach różnych, uczestnicy posiedzenia poruszali przede wszystkim problemy związane z dużymi kosztami wywozu śmieci z terenów ROD oraz zmian stawek i zasad odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach. W wielu gminach stawki te ulegną znacznym podwyżkom od początku 2018 roku.

Po wyczerpaniu tematów merytorycznych komisja uchwał i wniosków odczytała swój protokół. Na tym posiedzenie zakończono.

 

dokumenty powiązane:

1. Uchwała Nr 5 Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD w sprawie nowelizacji Statutu PZD

 

Anna Bołądź – Z-ca Dyrektora Biura OZ PZD

 

 

Facebook