Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Uroczyste VIII posiedzenie Krajowej Rady PZD w 40-tą rocznicę powstania Polskiego Związku Działkowców

2021-05-10 13:00

Dokładnie w 40. rocznicę uchwalenia przez Sejm ustawy o Pracowniczych Ogrodach Działkowych, na mocy której powstał Polski Związek Działkowców, 6 maja 2021 roku odbyło się uroczyste VIII posiedzenie Krajowej Rady PZD inaugurujące Jubileusz 40-lecia Związku, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z Przewodniczącą Marią Fojt, członkowie działającej do 2014 roku Krajowej Komisji Rozjemczej na czele z Przewodniczącą Olgą Ochrymiuk oraz zasłużeni działacze, którzy mieli swój wkład w powstanie Związku i jego rozwój. Posiedzenie odbywało się w formie zdalnej.

Prezes PZD otwierając posiedzenie powitał serdecznie uczestników zaakcentował wagę przypadającej tego dnia rocznicy. Podkreślił, że to co Związek zrobił w latach 80-tych XX wieku budując nowe ogrody, zagospodarowując je i oddając ludziom niemal 2 000 ROD na obszarze blisko 15 000 ha gruntów było wielkim sukcesem na miarę światową. Przypomniał, że historia Związku była bardzo trudna, pełna walki o istnienie ogrodów i Związku, ale zwycięska, dzięki temu, że ludzie Związku byli i są zjednoczeni wokół idei ogrodnictwa działkowego, solidarni i zawsze razem.

Prezes zaznaczył, że przez minione 40 lat działkowcy zdążyli się przekonać, że nawet najlepsze gwarancje w ustawie, nie zawsze wystarczą, by skutecznie bronić swych praw, że w praktyce, równie ważne, jak dobra ustawa, może się okazać to, aby w odpowiednim momencie szybko zebrać milion podpisów, czy zorganizować kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dzisiaj już nie słychać głosów atakujących naszą organizację. Wręcz przeciwnie, PZD powszechnie jest odbierany jako wiarygodny partner społeczny, czego dowodem są chociażby propozycje współpracy przy zakładaniu nowych ogrodów, czy programy wsparcia finansowego ze środków samorządów lokalnych dla ROD prowadzonych przez PZD.

Prezes kończąc referat podkreślił, że po tych 40 latach mamy być z czego dumni. Bo tak jak prawdziwe było hasło „Ogrody to ludzie, nie grunty”, pod którym w 2013 r. prowadziliśmy walkę o prawa działkowców, tak prawdziwym jest hasło, że „Polski Związek Działkowców to nie organizacja, to ludzie” setki tysięcy  społecznych działaczy, którzy przez 40 lat nie szczędzili wysiłku i trudu, by zachować ogrody dla przyszłych pokoleń.

Wystąpienie Prezesa wywołało wiele emocji i wzruszeń, szczególnie u obecnych na posiedzeniu zasłużonych działaczy – świadków wydarzeń lat 80-tych XX wieku, którzy zabierali kolejno głos. Głos zabrała Pani Janina Dziechciaruk z Zamościa, która brała czynny udział w tworzeniu i rozwoju Związku. Pani Janina w bardzo emocjonalnym wystąpieniu wspominała swoją drogę w PZD, budowanie ogrodów, Związku  i te specyficzne czasy, w których wszystkiego brakowało, poza zapałem i chęcią do społecznej pracy w Związku. Wystąpiła również Pani Antonina Boroń, członek władz krajowych, wieloletni prezes Okręgu Opolskiego. Nadal żyje sprawami Związku i wspomina z satysfakcją lata budowania organizacji i ogrodów. Pani Elżbieta Dziedzic, honorowy Prezes Okręgu w Legnicy oraz członek pierwszego Prezydium KR PZD, przypomniała dawne dzieje, swoje wspomnienia z początków Związku na szczeblu krajowym i okręgowym. Czasy powstania Związku wspominali także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt działająca w PZD od początku jego istnienia, Krystyna Nieżychowska z Piły– również członek pierwszego Prezydium KR PZD, wieloletni Prezes Okręgu PZD w Gorzowie Wlkp. Pan Tadeusz Śmigiel oraz Marian Pasiński – Prezes  Okręgu w Zielonej Górze.

Podczas posiedzenia głos zabierali również działacze, którzy rozpoczęli swoją działalność nieco później niż w latach 80-tych XX wieku – Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej Olga Ochrymiuk,  Stanisław Zawadka – wieloletni działacz Okręgu Mazowieckiego oraz wieloletni członek KR PZD oraz były Wiceprezes PZD, Józef Romanowski – członek KR PZD ze Szczecina, Józef Pisarski – członek byłej Krajowej Komisji Rozjemczej PZD z Gdańska, Piotr Gadzikowski – Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego, Skarbnik PZD, Zdzisław Śliwa – Prezes Okręgu w Poznaniu, Wiceprezes PZD,  Aneta Wicher członek OZ w Poznaniu oraz  Kazimierz Chmiel- Skarbnik Okręgu Śląskiego.

Wszyscy działacze, którzy zabrali głos, podkreślali ogromną rolę Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego w budowaniu, istnieniu i walce o ogrody i Związek.

Po wystąpieniach działaczy, Pani Janina Dziechciaruk, jako weteran ruchu związkowego, odczytała Przesłanie Krajowej Rady PZD i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z okazji 40 lat istnienia Polskiego Związku Działkowców, które jest najważniejszym dokumentem z okazji Jubileuszu 40-lecia Związku.

Prezes podsumowując uroczyste posiedzenie  podziękował wszystkim obecnym, za spotkanie i za to co wspólnie dokonali przez 40 lat. W szczególności podziękował weteranom, którzy choć niejednokrotnie w nie najlepszej kondycji zdrowotnej, zaszczycili swoją obecnością. Podkreślił, że mimo, że było to  spotkanie on-line to jednak czuć było  bliskość z ludźmi, z którymi razem budował Związek, ogrody i jedność działkowców.   

I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak w imieniu uczestników posiedzenia podziękował Prezesowi PZD za 40 lat wspaniałego dorobku, za to, że Prezes nigdy nie zwątpił w idee, że w najcięższych momentach, których było dużo, prowadził nasz Związek do zwycięskiej batalii.

Opracowała:

Zofia Rut-Skórzyńska

Facebook