Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Udział instruktorów SSI Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD w szkoleniu w Sieradzu.

2019-12-13 10:39

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach na przełomie listopada i grudnia 2019 roku zorganizował cykl szkoleń ogrodniczych. Szkolenia te zorganizowane zostały w ramach realizacji zadań Programu wieloletniego (2015-2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

                11 grudnia 2019 roku odbywało się szkolenie na temat „Roli pożytecznych mikroorganizmów w uprawach roślin ogrodniczych i poprawy jakości gleby”. W szkoleniu tym brali udział instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej z Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD, którym towarzyszyła Pani mgr Blandyna Łubkowska – starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD. Szkolenie otworzyła Pani dr hab. Magdalena Szczech, prof. IO. Pierwszym wykładem był wykład na temat roli mikroorganizmów w rozkładzie materii organicznej oraz w tworzeniu próchnicy, który wygłosiła Pani dr Beata Kowalska. Następnie Pani dr hab. Magdalena Szczech omówiła rolę mikroorganizmów w rozwoju roślin. Podkreśliła ogromne znaczenie bioróżnorodności w środowisku. W następnej kolejności Pani Szczech scharakteryzowała mikroorganizmy stosowane w praktyce ogrodniczej, szczegółowo omawiając grzyby Trichoderma. Po przerwie głos ponownie zabrała Pani dr Beata Kowalska, która zapoznała zebranych z wpływem zmian klimatu na mikroorganizmy ważne w uprawach roślin a Pani dr hab. Magdalena Szczech przekazała informacje o aktualnych problemach z glebą występujących w uprawach.

                Szkolenie było bardzo interesujące i merytoryczne a tematy w nim poruszane – ważne. Po zakończeniu szkolenia instruktorzy z Okręgu Toruńsko – Włocławskiego podziękowali za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w szkoleniu, na którym dowiedzieli się kolejnych zwracających uwagę informacji.

 

Przygotowała:

Mgr Blandyna Łubkowska

Starszy instruktor ds. ogrodnictwa

Redaktor współpracujący z miesięcznikiem „działkowiec”

 

 

 

 

Facebook