Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Toruńscy działkowcy mogą uzyskać dotacje na inwestycje służące ochronie zasobów wodnych.

2020-06-29 14:16

Radni Miasta Torunia podczas 19. sesji Rady Miasta w dniu 18 czerwca 2020 roku zadecydowali o uruchomieniu pilotażowego programu, dzięki któremu można pozyskać dotację na inwestycje mające służyć ochronie zasobów wodnych. Program jest koordynowany przez Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, a na jego realizację przeznaczono 400 tys. złotych.

Przyjęta uchwała RMT nr 401/2020 dotyczy zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, jak gromadzenie i wykorzystywanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

O wsparcie dla tworzenia małej retencji na terenie miasta mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, posiadający tytuł prawny do nieruchomości, w tym działkowcy, jako osoby fizyczne, a także Rodzinne Ogrody Działkowe, jako podstawowa jednostka organizacyjna Polskiego Związku Działkowców, który posiada osobowość prawną.  

Suma otrzymanego dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych tj. zakup, wykonanie i montaż elementów służących do zatrzymywania i gromadzenia wód opadowych i roztopowych, a także remont istniejących już systemów.

Na wykonanie zbiornika wolnostojącego, zamkniętego naziemnego z instalacją do połączenia do rynny wnioskujący może otrzymać dofinansowanie w kwocie 200 - 700 zł netto, uzależnionej od pojemności zbiornika. Na wykonanie zbiornika podziemnego można otrzymać dotację w kwocie 4500 - 8000 zł, również w zależności od jego pojemności.

Na wykonanie systemu bioretencji, drenażu zbierającego wody, systemu nawadniania terenów zielonych, zadrzewionych i ogrodów o powierzchni minimum 100 m2 w przypadku osób prywatnych i 500 m2 w przypadku wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenach wspólnych może wynieść maksymalnie 9 tys. złotych.

Dotacja będzie przyznawana jednorazowo na wniosek składającego. Pod uwagę będą wzięte następujące kryteria: termin wpływu wniosku do urzędu, a także wielkość efektu ekologicznego.

Termin na złożenie lub przesłanie wniosku w pierwszym naborze wynosi 21 dni i rozpoczyna się od pierwszego dnia roboczego po upływie 14 dni od dnia wejście w życie uchwały.

Z informacji uzyskanej ze strony Wydziału Środowiska i Ekologii wynika, iż wzory wniosków ukażą się w Biuletynie Informacji Publicznej pomiędzy 13 lipca a 17 lipca 2020 roku.

W związku z powyższym prosimy zarówno działkowców, jak i Rodzinne Ogrody Działkowe o jak najszybsze składanie wniosków!

W przypadku zaistnienia konieczności pomocy, bądź wsparcia ze strony Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

W załączniku treść uchwały 401/2020 Rady Miasta Torunia z dnia                         18 czerwca 2020 roku.

 

Oliwia Ciechomska - insp. ds. administracyjnych

Jakub Studziński – insp. ds. inwestycji

 

 

Facebook