• Slider 15

Szkolenie Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD.

W dniu 21 kwietnia 2023 roku w świetlicy biura Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD w Toruniu odbyło się spotkanie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. Zaproszeni zostali instruktorzy wszystkich szczebli, którzy licznie przybyli na spotkanie.  

          Naradę otworzyła Pani mgr Blandyna Łubkowska – starszy instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD witając wszystkich przybyłych instruktorów. Następnie Pani Łubkowska oddała głos Panu Piotrowi Gadzikowskiemu Prezesowi Okręgu, który po przywitaniu zebranych wręczył dwóm instruktorom akt mianowania na instruktora okręgowego SSI oraz zapoznała zebranych z uchwałą KR PZD w sprawie powołania dwóch instruktorów krajowych SSI z Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD. Kolejno Pani Łubkowska szeroko omówiła rolę i znaczenie Społecznej Służby Instruktorskiej w PZD i ROD. Omawiając te zagadnienia podkreśliła rolę wszystkich struktur Związku – w tym instruktorów SSI - w realizacji programów PZD. Przedstawiła zebranym plan pracy na 2023 rok związany z działalnością społecznej służby instruktorskiej.

          Po przerwie głos zabrał Pan mgr Piotr Chmielewski instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu Warmińsko – Mazurskiego PZD, który wygłosił wykłady na temat szczepienia drzew owocowych oraz poprowadził część praktyczną polegającą na pokazie szczepienia. Każdy instruktor SSI otrzymał sprzęt służący do prawidłowego przeprowadzenia zabiegu. Pod czujnym okiem prowadzącego zebrani przystąpili do zajęć praktycznych. Temat cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród słuchaczy, zebrani wysłuchali go z wielką uwagą i zadawali wiele pytań. Instruktorzy SSI wyrazili wielką nadzieję na kolejne spotkanie z Panem Chmielewskim. Wśród wyrażonych opinii pojawił się temat, aby kolejnym tematem szkolenia była okulizacja.      

Na zakończenie spotkania Pani mgr Blandyna Łubkowska starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego pożegnała przybyłych i  podziękowała za liczne przybycie

 

Przygotowała:

B. Łubkowska