Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Szkolenie skarbników z prezentacją programu DGCS PZD System

2017-11-27 17:37

W grudziądzkiej Marinie, 27 listopada 2017 roku odbyło się coroczne szkolenie księgowych i skarbników rodzinnych ogrodów działkowych obejmujących 53 zarządy zlokalizowane na terenie miasta i rejonu Grudziądza.

Szkolenie otworzył Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego pan Piotr Gadzikowski,  który zapoznał zebranych z programem i celem szkolenia, a następnie omówił aktualną sytuację w Związku oraz kierunki rozwoju PZD, w tym zbliżający się termin Nadzwyczajnego Zjazdu PZD, mającego przyjąć nowelizację Statutu PZD.

 

Narada szkoleniowa podzielona została na dwie części. W pierwszej, Główna Księgowa OZ PZD Pani Maria Dąbrowska, omówiła zadania jakie spoczywają na Skarbniku zarządu. Mimo, że corocznie temat ten jest omawiany jeszcze zdarzają się w ogrodach, co prawda incydentalne, przypadki nieprawidłowości w sporządzaniu dokumentów, więc w celu całkowitego ich wyeliminowania zostały ponownie przedstawione prawidłowo przygotowane dokumenty kasowe oraz bankowe.

Przypomnijmy w tym miejscu, po krótce najważniejsze zadania do wykonania przez Skarbnika ROD:

  1. Składa Zarządowi oświadczenie o odpowiedzialności materialnej i finansowej.
  2.  Przestrzega właściwego wykonania preliminarza budżetowego.
  3. Prowadzi dokumentację kasowo -  bankową ogrodu (raporty kasowe nie rzadziej niż raz w miesiącu).
  4. Czuwa nad zbieraniem opłat od użytkowników działek i wpłacaniem tych kwot do banku. Przestrzega obowiązującego pogotowia kasowego.
  5. Prowadzi kasę ogrodu i odpowiada za stan gotówki w kasie.
  6. Sporządza i składa  sprawozdanie o stanie finansów na zebraniu zarządu.

 

Każdy z uczestników miał możliwość nie tylko usłyszeć o zadaniach skarbnika, obowiązujących dowodach kasowych, ale również zobaczyć to na specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej, która wzbudziła duże zainteresowanie.

 

W drugiej części narady, Prezes OZ PZD - Piotr Gadzikowski, zapoznał zebranych z programem DGCS PZD System. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

 

 

Mgr Małgorzata Jasińska – Prezes ROD „Niezapominajka”

 

 

 

Facebook