Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Szkolenie, prezentacja a w tle życzenia świąteczne.

2017-12-07 12:12

 

Przy bardzo wysokiej frekwencji obecności odbyła się w dniu 05 grudnia 2017 roku narada szkoleniowa dla prezesów rodzinnych ogrodów działkowych miasta i rejonu Włocławka. Otwarcia narady dokonał Pierwszy Wiceprezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców – p. Leszek Konefał. Po słowach wstępu i zasygnalizowania tematyki narady, przywitał przybyłego na naradę Prezes OZ PZD – Piotra Gadzikowskiego oraz Annę Bołądź – zastępcę dyrektora OZ PZD a także Marię Dąbrowską – główną księgową OZ PZD.

Pan Piotr Gadzikowski zapoznał zebranych z bieżącą sytuacją społeczno-polityczną wokół Polskiego Związku Działkowców a także wydarzeniami wewnątrzzwiązkowymi mającymi miejsce oraz zbliżającym się terminie Nadzwyczajnego XIII Zjazdu PZD i nowelizacją Statutu. Korzystając z okazji Prezes OZ PZD uhonorował dyplomami KR PZD z okazji Jubileuszu 120-lecia Ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

Pani Anna Bołądź omówiła sprawy dotyczące obrotu dokumentami i administrowania ogrodami. Przypomniała zebranym prezesom zarządów rod o obowiązkach spoczywających na nich a także o potrzebie rozpoczęcia przygotowań do zbliżającej się kampanii sprawozdawczej w ogrodach.

Pani Maria Dąbrowska w swoim wystąpieniu przypomniała o obowiązujących zasadach prowadzenia gospodarki finansowej w rodzinnych ogrodach działkowych PZD. Przy okazji napiętnowała przypadki niedociągnięć w tej mierze.

Natomiast Prezes OZ PZD dokonał prezentacji programu komputerowego DGCS PZD System. Programu wdrażanego obecnie do rod, celem uproszczenia oraz usystematyzowania pracy zarządów rod. Po wyczerpującej prezentacji oraz zapytań, zebrani zgodnie przyznali, że program ten jest narzędziem o niebywałych możliwościach i tym, co było długo wyczekiwane.

Po zakończeniu narady miało miejsce wzajemne składanie życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

 

Tekst: Maria Dąbrowska – gł. Księgowa OZ PZD

Foto: Anna Bołądź – z-ca dyrektora biura OZ PZD

 

 

Facebook