Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Szkolenie dla zarządów ROD przygotowujące do walnych zebrań w ROD. Wyjątkowe bo w formie webinarium.

2021-03-10 20:18

Pandemia COVID-19 wymusiła na nas zmianę sposobu kontaktu z Zarządami ROD i co pozytywne - pchnęła wielu w stronę cywilizacji, innowacyjnych rozwiązań technologiczno-cyfrowych. W dniach 9 i 10 marca 2021 roku odbyły się po raz pierwszy w Okręgu Toruńsko – Włocławskim Polskiego Związku Działkowców szkolenia dla zarządów ROD w formie webinariów on-line. Wzięło w nich udział łącznie 146 osób. Prowadzący omawiali poszczególne tematy zawarte w multimedialnej prezentacji, dzięki czemu wiedza była przekazywana w sposób czytelny i ciekawy, dającym zarazem możliwość interaktywnego udziału przez uczestników szkolenia.

Wprowadzenia do każdego ze szkoleń dokonał Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – p. Piotr Gadzikowski, omawiając tematykę bieżących wydarzeń dotykających bezpośrednio Związek i ogrody działkowe. Pan Prezes przypomniał uczestnikom szkolenia o przypadającym w tym roku jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców. Apelując do przedstawicieli zarządów ROD o godne i wyjątkowe przygotowanie się do tego jubileuszu.

Przedstawione zagadnienia dotyczyły m.in. zasad ustanawiania, przenoszenia i wstępowania w prawo do działki, członkostwa w PZD, kompetencji organów ROD, uzupełniania składów organów ROD, przyczyn i trybu wypowiadania umowy dzierżawy działkowej, odznaczeń w PZD, a także zagadnień związanych z przygotowaniem i przebiegiem walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku. Niezwykle pomocnym przy prezentacji zagadnień walnych zebrań były „Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w rodzinnych ogrodach działkowych PZD w roku 2021 roku” wydanych przez Krajową Radę PZD.  Ten blok szkolenia prowadziła p. Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura OZ PZD oraz p. Blandyna Łubkowska – starszy instruktor ds. ogrodnictwa.

Ostatnim modułem tematycznym były zasady prowadzenia gospodarki finansowo – księgowej w ROD, który prowadziła główna księgowa OZ – p. Maria Dąbrowska. Prezesi ROD bardzo aktywnie uczestniczyli w webinarium, zadając wiele pytań na czacie w trakcie prezentacji. Jesteśmy niezwykle dumni ze wszystkich uczestników, że z tak olbrzymim zaangażowaniem podeszli do nowoczesnych metod szkolenia. Dziękujemy za słowa uznania z ich strony, ponieważ dzięki nim wiemy, że mimo zakazu organizacji spotkań stacjonarnych – mamy możliwość kontaktu face to face, poprzez Internet. Z całą pewnością będziemy nadal wykorzystywać ten kanał informacyjny do prowadzenia szkoleń i narad, zachęcając coraz większe grono członków organów ROD do założenia poczty e-mail i korzystania z kontaktu on-line z biurem OZ PZD.

Opracowanie:

Piotr Gadzikowski – Prezes Okręgu

Anna Bołądź – z-ca dyr. biura

 

A oto kilka wiadomości otrzymanych po szkoleniach:

Marian Gołębiewski z ROD „Irys” w Ciechocinku -  „Gratuluję prezentacji - wykład zrozumiały, przejrzysty i dogłębny. Dziękuję i liczę na kolejne tego typu szkolenia poprzez Internet”.

Mirosław Piechocki z ROD „Zalesie” we Włocławku – „Bardzo profesjonalne szkolenie, nowocześnie przeprowadzone i innowacyjne”.

Mirosława Urbańska - dziękuję Państwu za webinarium a Pani Dyrektor za szkolenie i udzielone odpowiedzi.

Maciej Łuczak z ROD „Wrzos” w Wistce Królewskiej - Dziękuję, było wspaniale, oby były kolejne takie wykłady.

Grażyna Sieradzka-Kazimierczak z ROD „Rubinkowo” w Toruniu -Dziękuję Państwu za obszerne i zrozumiałe szkolenie.

Grażyna Muller z ROD „Pod Dębem” w Grudziądzu - Dziękujemy za szkolenie i pozdrawiamy :)

Stefan Bronowski z ROD „Lisek” we Włocławku - Profesjonalny wykład gratuluję

Renata Kucharska z ROD „Meliorant” w Grudziądzu - Podziękowania serdeczne dla osób prowadzących zebranie. Kochani dużo zdrówka i siły w tym trudnym okresie pandemicznym.

Marcin Dzieweczyński z ROD „Gen. Bema” w Toruniu – Super, oby częściej takie spotkania

 

 

 

 

 

Facebook