Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Szkolenie dla skarbników ROD w czasie pandemii.

2021-04-13 07:36

Panująca od roku pandemia COVID-19, zmieniła wiele dziedzin naszego życia, wymusiła również zmianę w systemie szkoleń, narad oraz spotkań, które pomagają nam zdobyć nową wiedzę, utrwalić już posiadaną, przedyskutować pojawiające się problemy. Stałe podnoszenie umiejętności jest dziś koniecznością. Dobrze przygotowani członkowie zarządów rodzinnych ogrodów działkowych to potencjał i dobry prognostyk na przyszłość. Dlatego w Okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD w dobie dynamicznych zmian spowodowanych pandemią, dokonano prawdziwej rewolucji. Wprowadzono nową rzeczywistość, przenosząc szkolenia, które zwykle odbywały się stacjonarnie do internetowej sieci. Wyzwaniem było zorganizowanie, ale również przekonanie i zachęcenie uczestników do nowej formy wirtualnych spotkań. Szkolenia w formie webinarium wprowadzono dla nowych działkowców, teraz kolej na zarządy ogrodów.

W dniach 8 i 9 kwietnia 2021 roku odbyły się szkolenia dla Skarbników ROD, w webinarium udział wzięło łącznie 97 osób. Wykład prowadzony przez Główną Księgową OZ - Marię Dąbrowską oraz Kierownika OFK Grudziądz - Małgorzatę Jasińską przy zastosowaniu prezentacji multimedialnej, miał na celu przypomnienie najważniejszych aspektów gospodarki finansowej w ogrodach.

Wprowadzenia do szkoleń dokonał Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – p. Piotr Gadzikowski, który przedstawił bieżące wydarzenia dotykające nasze ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe. Pan Prezes przypomniał o zbliżającym się święcie naszej organizacji - Jubileuszu 40 lecia PZD, który mimo panującej pandemii winien być godnie uczczony w ogrodach.

Narada szkoleniowa podzielona została na dwie części. W pierwszej, Główna Księgowa OZ PZD Pani Maria Dąbrowska, omówiła funkcjonujące fundusze w PZD, wskazała zarówno przychody, jaki i ich podział oraz wydatkowani. Czyli na przykład z którego funduszu możemy sfinansować zakup nagród w ogrodowym konkursie? Omówiono nowe obowiązki spoczywające na zarządach – czyli przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych, prawa i obowiązki oraz konsekwencje wynikające z nowych przepisów. Szczegółowo omówione zostały zasady przyznawania i rozliczania dotacji zarówno ze środków z Funduszu Rozwoju Okręgu, pożyczki z funduszu samopomocowego oraz dotacje z funduszu budowy siedzib PZD. Uczestnicy zapoznani zostali z programem dedykowanym ogrodom działkowym DGCS PZD System, ogrody z naszego okręgu chętnie korzystają z dobrodziejstw tego programu, ale o zaletach programu należy mówić przy okazji szkoleń, aby ci nieprzekonani zmienili zdanie i wybrali to co ułatwi im pracę.

Druga część szkolenia dotyczyła zadań jakie spoczywają na Skarbniku. Kierownik OFK p. Małgorzata Jasińska omówiła obowiązujące dowody kasowe, przedstawione zostały również najczęściej pojawiające się incydentalne przypadki nieprawidłowości w dokumentach przygotowywanych do księgowości. Omówiono obowiązujące zasady w kwestii podpisywania umów cywilnoprawnych oraz obowiązków z tego wynikających. Na prezentacji multimedialnej, która wzbudziła duże zainteresowanie przestawiono zasady przyznawania i rozliczania świadczeń zgodnych z Uchwałą 5/XXV/2018 roku. Podsumowując, webinarium było wspaniałym źródłem pogłębienia swojej wiedzy, zaangażowanie uczestników oraz słowa uznania są doskonałym motywatorem do dalszych działań.

Opracowanie:

Maria Dąbrowska - Główna Księgowa OZ PZD,

Małgorzata Jasińska - Kierownik OFK Grudziądz

 

 

Facebook