Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Szkolenie dla ogrodowych Komisji Rewizyjnych z rejonu Torunia

2019-11-08 15:36

Popołudnie 7 listopada br. upłynęło Przewodniczącym ogrodowych Komisji Rewizyjnych z rejonu Torunia pod znakiem spotkania szkoleniowego dotyczącego działalności Komisji Rewizyjnej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu Przewodniczących Komisji Rewizyjnych, a także członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD, którzy przez całość trwania narady służyli dobrą radą zainteresowanym uczestnikom szkolenia.

Prowadzącymi szkolenie byli Janusz Pączkowski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także Główna Księgowa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego – Maria Dąbrowska.

Omówione zostały wszystkie kwestie dotyczące działalności Komisji Rewizyjnej w ogrodzie. Główna Księgowa wraz z Przewodniczącym OKR zwrócili uwagę uczestnikom szkolenia na najważniejsze zagadnienia związane z przeprowadzaniem kontroli działalności Zarządu ROD, a także przedstawili najczęściej popełniane przez Zarządy ROD błędy związane z działalnością finansową takie jak: błędne opisywanie, bądź nieopisywanie faktur, brak podpisów na dokumentach finansowych, czy celowość wydawanych środków finansowych.

Główna Księgowa OZ dokładnie przedstawiła różnice pomiędzy funduszami obowiązującymi w księgowości PZD: Funduszem Statutowym, Funduszem Oświatowym, a także Funduszem Rozwoju. Zaprezentowała również korzyści płynące z utworzenia w ROD Funduszu Amortyzacyjnego, który jest wielce przyszłościowy dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, gdyż Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców utworzyła go z uwagi na zabezpieczenie środków na inwestycje w ogrodach.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej wielce trafnymi słowami spuentował swoje wystąpienie mówiąc, iż „Komisja Rewizyjna nie jest organem rządzącym w ogrodzie, a tym kontrolującym. Nie powinna ona wchodzić w kompetencje Zarządu ROD. […] Przewodniczący uczestniczący w zebraniu Zarządu ROD winien służyć radą, jako głos doradczy, aczkolwiek nie zapominając o braku możliwości udziału w głosowaniach. […] Bądźcie Państwo wyrozumiali zarówno dla Prezesów swoich ogrodów, jak i całych Zarządów, każdy popełnia błędy, ale dobra współpraca pomiędzy Zarządem, a Komisją Rewizyjną może je zniwelować.”

Na zakończenie spotkania Pan Janusz Pączkowski przekazał słowa uznania i życzenia pomyślności w działaniu dla członków Komisji Rewizyjnych ze strony Prezesa Polskiego Związku Działkowców – mgr. inż. Eugeniusza Kondrackiego, jakie Pan Prezes wygłosił w swoim przemówieniu podczas Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 18 października 2019 roku.

Opracowała :

Oliwia Ciechomska - insp. ds. administracyjnych OZ PZD

Facebook