• Slider 15

Szkolenie dla nowych użytkowników działek z Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD.

Realizując uchwałę nr 309/2023 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 września 2023 roku w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach wrzesień – październik we wrześniu 2023 roku odbyła się czwarta tura szkoleń dla nowych użytkowników działek prowadzona w wersji stacjonarnej. Obecnie szkolenia prowadzone są w oparciu o uchwałę numer 2/1/2023 Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD podjętą w dniu 10 stycznia 2023 roku.

          Do udziału w szkoleniach zostali zaproszeni wszyscy nowi użytkownicy działek, zgłoszeni przez zarządy ROD od momentu odbywania się poprzedniego szkolenia. Wraz z zaproszeniem na szkolenie do działkowców zostały wysłane broszury tematyczne wydane przez Krajowy Zarząd PZD. Były to broszury dotyczące upraw sadowniczych, warzyw, ekologii, segregacji śmieci na działkach, racjonalnej gospodarki wodą czy uprawy ziół.

          Podczas jednej tury szkoleń odbyło się 10 spotkań z działkowcami. Prezentację na temat „Prawa i obowiązki użytkowników działek w świetle przepisów ustawy o ROD, Statutu PZD i Regulaminu ROD” przedstawiła mgr inż. Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura OZ PZD, natomiast temat: „Zagospodarowanie działki” omówiła mgr Blandyna Łubkowska – starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu. Wszystkie bloki tematyczne cieszyły się dużym powodzeniem wśród słuchaczy. Prezenterki musiały przekazać swoją wiedzę w zróżnicowanych warunkach, ale dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń, potrafiły nawiązać kontakt ze słuchaczami. Z ich opinii wynika, że prowadzenie szkoleń jest bardzo trafionym pomysłem, ponieważ  jak najszybsze dotarcie z wiedzą do nowych działkowców jest bardzo istotne szczególnie w początkowym okresie użytkowania działki. Pozwala to uniknąć błędów w zagospodarowaniu działki, czy w zaplanowaniu upraw roślin jednorocznych i nasadzeń trwałych.

          W opisywanym wyżej cyklu szkoleń dla nowych użytkowników działek prowadzonego w formie stacjonarnej brało udział łącznie 112 działkowców. Uczestnicy dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi omawianych zagadnień z prowadzącymi podczas trwania spotkań Na zakończenie każdego szkolenia dziękowali za zorganizowanie tak nowoczesnego spotkania i udostępnienia możliwości wzięcia w nim udziału.  

          Po zakończeniu cyklu szkoleń każdy obecny nowy użytkownik działki otrzyma na adres domowy zaświadczenie o ukończeniu powyższego szkolenia. Dodatkowo działkowcy ci otrzymają w przesyłce znaczek organizacyjny, który jest podziękowaniem za udział w szkoleniu oraz potwierdzeniem przynależności  do struktur Polskiego Związku Działkowców.

          Szkolenia stacjonarne będą organizowane cyklicznie i w razie konieczności będą połączone ze szkoleniami prowadzonymi w formie zdalnej.

 

 

Opracowała: mgr Blandyna Łubkowska - st. instruktor ogrodnictwa