Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Szkolenia w Okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD z zasad organizacji i przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych dobiegły końca.

2019-02-12 08:47

Zimowe miesiące to czas, w którym rodzinne ogrody działkowe pogrążone są w śnie zimowym. Wydawać mogłoby się, że w tym czasie nic się nie dzieje, a Zarządy ROD odpoczywają od ogrodowego zgiełku. W rzeczywistości, chociaż w ogrodzie nie jest to zauważalne członkowie zarządów przez cały rok aktywnie działają na rzecz ogrodu.

Wraz z początkiem roku rozpoczęły się przygotowania do Walnych Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych. Każdy zarząd rod chce jak najlepiej przygotować się do tego ważnego dla wszystkich działkowców wydarzenia. Co roku wymaga to od zarządu sporego nakładu pracy, ale z końcem kadencji, kiedy to Walne Zebranie przeradza się w „wyborcze”  pracy jest jeszcze więcej, w końcu trzeba podsumować minioną kadencję.

W dniu 8 lutego 2019r. odbyły się dwie tury narad szkoleniowych z przeprowadzania Walnych Zebrań dla grudziądzkich zarządów ROD. Szkolenia ze względu na potrzeby zgłaszane przez prezesów ROD trwały kilka godzin. Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego p. Piotr Gadzikowski dogłębnie omówił przebieg walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, a także chętnie odpowiadał na masę pytań kierowanych ze strony prezesów ROD przejrzyście przy tym tłumacząc wszelkie pojawiające się w głowach przedstawicieli ROD niejasności. Natomiast przygotowana projekcja multimedialna zawierająca animacje oraz projekty uchwał i wymaganych dokumentów wywołała ogromne zainteresowanie.

Wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań wydawane przez Krajowy Zarząd PZD są ogromnym wsparciem dla zarządów rod, co zostało podkreślone w wypowiedziach poszczególnych prezesów zarządów rod. Szczegółowe omówienie wytycznych podczas narady szkoleniowej zapewniło rzetelne źródło przekazywanej wiedzy. W wytycznych odnaleźć można odpowiedzi na wszystkie pojawiające się zagwozdki. Uczestnicy narady otrzymali dodatkowe wzory uchwał, a także wzór protokołu zdawczo – odbiorczego przekazania agend.  Na zakończenie szkolenia Prezes Okręgu przypomniał Prezesom ROD o codziennych dyżurach prawnika w siedzibie OZ, a także zapewnił możliwość różnorodnej pomocy ze strony pozostałych pracowników biura.

Narady szkoleniowe cieszyły się bardzo dużą frekwencją, mianowicie na poziomie blisko 90% przedstawicieli pośród grudziądzkich ogrodów, pozostałe 10% ze względu na niemożność obecności w trakcie narady otrzyma niezbędne indywidualne wsparcie ze strony Okręgu. Bardzo ważnym jest, aby każdy Zarząd ROD został odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia Walnego Zebrania, gdyż jego przeprowadzenie zgodnie ze statutowymi kompetencjami w całości leży po stronie zarządu.

W równoległym czasie, co narady szkoleniowe z przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w drugiej sali konferencyjnej odbywały się szkolenia dla księgowych i skarbników ROD prowadzone przez główną księgową Okręgu – Marię Dąbrowską. Także te szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zaproszeni uczestnicy narady mieli możliwość dokładnego omówienia spraw dotyczących finansów ogrodów. Główna księgowa wykazując się ogromem posiadanej wiedzy zapewniła przedstawicielom ROD wsparcie dzieląc się wiedzą, a także odpowiadając na pytania padające ze strony księgowych i skarbników.

 

Oliwia Ciechomska – insp. ds. administracyjnych

 

 

 

 

 

Facebook