Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Szanse i zagrożenia ogrodnictwa działkowego.

2017-11-30 16:18

W dniu 30 listopada 2017 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego w Toruniu odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Rozwoju Turystyki i Promocji Regionu Kujawsko – Pomorskiego, które w całości poświęcono tematyce rodzinnych ogrodów działkowych tj. szansom i zagrożeniom ogrodnictwa działkowego w województwie kujawsko – pomorskim. Wzięli w nim udział: posłanka na Sejm RP p. Iwona Michałek (PIS), poseł na Sejm RP p. Paweł Szramka (Kukiz’15), Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego - Ryszard Bober, Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia – Szczepan Burak, a także przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców z Okręgu Toruńsko – Włocławskiego i Okręgu Bydgoskiego PZD.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Zespołu – p. Paweł Szramka (Kukiz’15), który pozytywnie odniósł się do konieczności wsparcia ogrodnictwa działkowego jako ważnego elementu ekosystemów miast. Następnie przekazał głos prezesowi OZ Toruńsko – Włocławskiego PZD – p. Piotrowi Gadzikowskiemu, który omówił historię i rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce na przestrzeni 120 lat oraz rolę i dorobek Polskiego Związku Działkowców. Wprowadził także obecnych w problemy ciążące na ogrodach działkowych m.in.: roszczenia do gruntów - w tym projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, ograniczone możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych oraz dotacji samorządowych. Wiceprezes OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD p. Mieczysław Chrapiński w swoim wystąpieniu poruszył aspekt opieszałości w działaniach organów administracji publicznej w przypadku nielegalnego zamieszkiwania czy samowoli budowlanych w ROD.

Kolejny głos zabrała p. Barbara Kokot – Prezes OZ w Bydgoszczy, która podkreśliła konieczność współpracy z samorządami lokalnymi w celu dofinansowania modernizacji infrastruktury ROD i podniesienia standardów ekologicznych otoczenia np. poprzez budowę kanalizacji, wyposażanie ROD w sprzęt rekreacyjno-sportowy np. budowę siłowni zewnętrznych. Jest to ważny element zarówno w miastach, jak i w rejonach atrakcyjnych turystycznie np. nad Zalewem Koronowskim, gdzie zlokalizowane są ogrody działkowe. Pani Prezes podkreśliła, iż dla znacznej części społeczeństwa wypoczynek na działce jest jedyną dostępną ekonomicznie formą rekreacji i czerpania korzyści ze środowiska naturalnego. Należy podkreślić także aspekt społeczny ogrodów działkowych, co szeroko omówiła p. Małgorzata Jasińska – Prezes ROD „Niezapominajka” w Grudziądzu, która od dwóch lat prowadzi Klub Działkowca „Zielony Zakątek”. Spotykają się w nim działkowiczki, zajmujące się rękodziełem. Wiele zarządów ROD organizuje imprezy integracyjne: dni działkowca, dzień dziecka, zabawy sylwestrowe czy zielone lekcje dla szkół i przedszkoli. Dzięki takim inicjatywom aktywizuje się osoby starsze, samotne, a domy działkowca tętnią życiem przez cały rok.  

Przewodniczący Sejmiku Województwa – p. Ryszard Bober zaproponował spotkanie w celu omówienia możliwości pozyskiwania środków finansowych na potrzeby ROD, podkreślając zarazem, iż tylko głos dużej i silnej organizacji – takiej jak PZD – może przynieść korzyść dla dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego. Natomiast posłanka Iwona Michałek bardzo ciepło wyraziła się o działkowcach oraz Polskim Związku Działkowców oraz pracy jaką każdy wkłada w rozwój idei ogrodnictwa działkowego. Nadmieniając przy okazji, iż w Jej rodzinie wiele osób jest działkowcami i nie wyobrażają sobie życia bez możliwości czerpania radości z uprawiania swoich małych zielonych enklaw.

W dyskusji uczestnicy poruszyli również temat kosztów wywozu śmieci z terenów ROD, które są bardzo zróżnicowane, a zależą przede wszystkim od regulacji ustalonych przez poszczególne gminy i stanowią dużą część opłat związanych z użytkowaniem działek.

Na zakończenie Poseł Paweł Szramka poprosił uczestników o opracowanie konkretnych postulatów, które będą podstawą interpelacji poselskich i umożliwią dalszą debatę o rodzinnych ogrodach działkowych na szczeblu państwowym.

                                                          

Z-ca dyrektora biura OZ PZD

mgr inż. Anna Bołądź

 

 

 

Facebook