Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Święto działkowców Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD w Toruniu, przy zaszczytnym udziale Prezesa PZD – Eugeniusza Kondrackiego

2018-09-10 13:46
Święto działkowców Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD w Toruniu, przy zaszczytnym udziale Prezesa PZD – Eugeniusza Kondrackiego - Galeria 3

W dniu 8 września Okręg Toruńsko – Włocławski PZD - jak co roku - obchodził święto wszystkich działkowców pn. „Okręgowy Dzień Działkowca – Toruń 2018”. Impreza odbyła się ona na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Flisak”, położonego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, który w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia powstania. Honorowym patronatem objął ją Prezydent Miasta Torunia – p. Michał Zaleski, obecny osobiście podczas uroczystości. Pan Prezydent jako wieloletni działkowiec w ROD „Drzewiarz” w Cierpicach, doskonale zna zalety i problemy związane z uprawą działki w ROD. Wielokrotnie podejmował kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania ogrodów działkowych w Toruniu, np. podczas powodzi czy przy budowie tras komunikacyjnych. Na ręce prezesa ROD „Flisak” p. Pawła Popielarza przekazał upominek w postaci hotelu dla owadów zapylających, których znaczenie dobrze zna każdy działkowiec. Podobne hotele istnieją już w kilku innych toruńskich ogrodach działkowych. W podziękowaniu za współpracę Prezes Okręgu wręczył Prezydentowi pamiątkową statuetkę.

Wśród znamienitych gości byli także: Prezes Polskiego Związku Działkowców – p. Eugeniusz Kondracki, Poseł na Sejm RP Tomasz Lenz, Poseł na Sejm RP Arkadiusz Myrcha, a także Dyrektor biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Ardanowskiego – p. Tomasz Sińczak. Z rodzinnych ogrodów działkowych z całego Okręgu w uroczystości wzięło udział około 500 działkowców, którzy przybyli m.in. z Torunia, Włocławka, Grudziądza, Chełmna, Chełmży, Wąbrzeźna, Rypina, Lipna, Aleksandrowa Kujawskiego i innych miejscowości.

Część oficjalną rozpoczął Prezes Okręgu PZD – p. Piotr Gadzikowski, dając sygnał do wprowadzenia sztandarów Związkowych, następnie odśpiewano hymn państwowy i hymn Polskiego Związku Działkowców. Nawiązując do tradycji dożynkowych – przedstawiciele ROD „Flisak”: p. Paweł Popielarz oraz p. Irena Podlewska – jako gospodarze – złożyli na ręce Prezesa PZD p. Eugeniusza Kondrackiego – chleb dożynkowy.

Prezes witając działkowców podziękował im za integrację i zjednoczenie we wspólnej idei ogrodnictwa działkowego, której orędownikiem od ponad 35 lat jest Polski Związek Działkowców. W swoim wystąpieniu p. Eugeniusz Kondracki nawiązał m.in. do zbliżających się wyborów samorządowych. Zwrócił uwagę, iż PZD jest organizacją apolityczną, ale mimo to namawiał, aby jego członkowie aktywnie uczestniczyli w wyborach i popierali kandydatów, którzy do tej pory wspierali związek i dają gwarancję rozwoju ogrodów działkowych. Ponadto przypomniał zebranym o aktywnych programach wdrożonych przez Krajowy Zarząd PZD tj. o programie „Unowocześniania Infrastruktury ROD – ROD XXI wieku” w tym m.in. o konieczności budowy obiektów biurowych na potrzeby ROD oraz o „Programie Rozwoju ROD”. Są one odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na działki wśród młodych rodzin z dziećmi oraz na wymogi dotyczące administrowania danymi osobowymi zgodnie z RODO przez zarządy ROD. Prezes określił Okręg Toruńsko – Włocławski jako przodujący na tle kraju i dobrze zarządzany pod kierunkiem obecnego Prezesa Okręgu.

Odczytane zostały życzenia dla całej społeczności działkowej od członków Krajowej Komisji Rewizyjnej przesłane przez p. Marię Fojt – Przewodniczącą KKR.

Prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski podkreślał, że to właśnie działkowcy stanowią trzon ponad 120-letniej tradycji ogrodnictwa działkowego i to dzięki ich determinacji udało się odeprzeć kilkukrotne próby likwidacji Polskiego Związku Działkowców. Wskazał na potrzeby wsparcia ogrodów działkowych przez samorządy lokalne w niezbędnych dla ROD inwestycjach. Dużą rolę mają w tym względzie kolegia prezesów, powołane właśnie w celu zacieśniania współpracy z lokalnymi przedstawicielami władz.

W pozostałych wystąpieniach podkreślano rolę ogrodnictwa działkowego zarówno pod względem propagowania zdrowego stylu życia, czy międzypokoleniowej współpracy, jak i niezastąpionych walorów dla polepszania jakości środowiska w miastach, o czym wspomniał p. Tomasz Sińczak w liście od Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Poseł Tomasz Lenz, który tradycje ogrodnicze wyniósł z domu rodzinnego, wskazał także na konieczność ścisłej współpracy oraz wsparcia ogrodów działkowych ze strony samorządów lokalnych, w celu unowocześniania i szerszego wykorzystania infrastruktury ogrodowej dla całego społeczeństwa. Poseł Arkadiusz Myrcha – od lat aktywny wśród toruńskich działkowców przekazał na ręce Prezesa ROD „Flisak” – p. Pawła Popielarza sprzęt ogrodniczy dla ogrodu. Odczytane zostały również listy od Wójta Gminy Chełmża – Jacka Czarneckiego oraz od Burmistrza Chełmży – Jerzego Czerwińskiego. Do słów polityków dołączył także Prezes ROD – p. Paweł Popielarz, który bezpośrednio znając problemy środowiska działkowców, postanowił
w jesiennych wyborach kandydować na Radnego Rady Miasta Torunia.

„Okręgowy Dzień Działkowca” do okazja do uhonorowania działkowców za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodnictwa działkowego i działań na rzecz Polskiego Związku Działkowców. Krajowy Zarząd PZD wyróżnił najwyższym odznaczeniem Związkowym:  „Za Zasługi dla PZD” – p. Macieja Łuczaka, natomiast „Złotą Odznaką Zasłużonego Działkowca” wyróżniono 11 osób z 7 ROD. Wszystkie odznaczenia wręczył Prezes PZD – p. Eugeniusz Kondracki w asyście Prezesa Okręgu – p. Piotra Gadzikowskiego. Specjalne dyplomy i puchary otrzymali także - z rąk Prezesa PZD – przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych, świętujących w tym roku okrągłe jubileusze powstania. Są to ROD „Flisak” – gospodarz uroczystości, świętujący 50-lecie powstania, a także: ROD „Transportowiec” i ROD „Dr Jalkowskiego” w Grudziądzu – obchodzące 40-lecie istnienia, ROD „Bławatek” w Grudziądzu i ROD „100-lecia Zakładów Mięsnych” w Toruniu – istniejące od 35 lat.

Jednym z najważniejszych punktów okręgowych dni działkowca jest zawsze wręczenie nagród laureatom konkursów okręgowych. Okręgowy Zarząd przyznał puchary
i nagrody rzeczowe zwycięzcom konkursów: „Wzorowa działka 2018 roku” w dwóch kategoriach: na działkę produkcyjną i rekreacyjną; „Rodzinny Ogród Działkowy 2018 roku z niepełną infrastrukturą techniczną” oraz „Rodzinny Ogród Działkowy z pełną infrastrukturą”. Dodatkowe nagrody w tych konkursach, w postaci sprzętów ogrodniczych, ufundowała także firma Castorama Polska Sp. z o.o. Doceniono również najmłodszych działkowców, dla których został po raz kolejny zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Eko – działka”. Laureaci w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci w wieku 4-7 lat oraz 8-12 lat otrzymały zabawki i sprzęt sportowy, a ich prace były prezentowane na wystawie towarzyszącej uroczystości.

Po zakończeniu części oficjalnej wystąpił Chór Męski ‘Copernicus’ działający przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury, który wykonał repertuar patriotyczno-rozrywkowy. Następnie działkowcy do późnego popołudnia biesiadowali przy poczęstunku i tańczyli przy muzyce zespołu ‘Applause’.

Po raz kolejny uroczystość „Okręgowego Dnia Działkowca” udowodniła, że nasze środowisko potrafi docenić wspólne dokonania i wspaniale integruje się podczas imprez związkowych. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, gwarantując nawet idealną pogodę…

 

List Przewodniczącej krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi cz.1

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi cz.2

List Burmistrza Miasta Chełmża

List Wójta Gminy Chełmża

 

Tekst: Anna Bołądź

 Foto: Piotr Kożurno, Jerzy Jurgielski

 

Facebook