Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

strona 5

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
10 października  br. w Warszawie, pod hasłem „Tylko razem obronimy ogrody działkowe”,  odbędzie się ogólnopolska manifestacja działkowców. Jest to reakcja na zmiany, jakie do projektu obywatelskiego wprowadzili posłowie Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski. W ten sposób działkowcy chcą wyrazić także swój sprzeciw wobec manipulacji, jakich podczas prac nad nową ustawą działkową dopuścili się posłowie tych partii. Manifestujący chcą również po raz kolejny pokazać swoje zdecydowane poparcie dla projektu obywatelskiego, który w ich ocenie powinien stać się obowiązującym prawem.
 
W proteście wezmą udział działkowcy z całej Polski. Na dzień dzisiejszy już blisko 10 tysięcy osób wyraziło chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu. Manifestacja działkowców, podobnie jak wszystkie dotychczasowe, będzie miała charakter pokojowy. Uczestnicy będą mieli z sobą kwiaty, balony, flagi, transparenty z hasłami, gwizdki, trąbki, wuwuzele.
Miejsce manifestacji
Manifestacja rozpocznie się o godzinie 12.00 przed gmachem Sejmu RP (ul. Wiejska4/6/8). Uczestników powita Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Planowane są także wystąpienia przedstawicieli działkowców z różnych ogrodów. Następnie odczytany zostanie apel do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, który następnie zostanie złożony w jej kancelarii. Organizatorzy zwrócili się do Marszałek Sejmu z prośbą o przyjęcie delegacji działkowców.Oczekiwane też jest spotkanie manifestantów z posłami.
Około godziny 14 uczestnicy manifestacji przemaszerują pod kancelarię Prezesa Rady Ministrów (Al.Ujazdowskie1/3) Donalda Tuska, gdzie odczytany  zostanie skierowany do niego apel. Następnie przedstawiciele działkowców złożą go na ręce premiera (jeśli wyrazi taką wolę) lub przedstawiciela jego kancelarii.
Zachęcamy wszystkich, dla których ważne jest dalsze istnienie ogrodów działkowych, by włączyli się do protestu działkowców. Zgodnie z naszym hasłem, tylko razem jesteśmy w stanie zachować je dla przyszłych pokoleń.

 
A P E L
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 26 września 2013 r. 
Do
Polskich Działkowców
 
Szanowni Działkowcy!
 
Posłowie Platformy Obywatelskiej podczas prac Podkomisji Nadzwyczajnej pokazali, jaki jest ich stosunek do inicjatywy obywatelskiej, do głosu miliona rodzin polskich. Z obywatelskiego projektu zrobili karykaturę wprowadzając zapisy, które zniszczą ogrody działkowe. Podczas wszystkich posiedzeń Podkomisji nie chcieli wręcz słuchać naszych argumentów, a sami nie mieli nic merytorycznego do powiedzenia. Projekt ustawy idzie teraz do połączonych komisji sejmowych, a następnie na plenarne posiedzenie sejmu.
 
Zostało już mało czasu, ale liczymy na to, że posłowie posłuchają głosu samych zainteresowanych i zmienią niekorzystne zapisy w projekcie ustawy.
 
Chcemy zaprezentować swoje racje, chcemy trafić do posłów i przekonać ich, aby nie robili krzywdy milionowi niezamożnych polskich rodzin.
 
Działkowcy,
weźcie udział w ogólnopolskiej manifestacji, która odbędzie się  10 października 2013 r. pod Sejmem RP w
Warszawie.
 
Łączcie się w ROD i okręgach.
 
Tylko razem mamy szanse obronić ogrody
 
 
      Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców
 
 
Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


 
 
 


 
 
 
 
Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł na zawsze
 
 
Śp. Henryk Kasprzycki
 
 
zasłużony długoletni działkowiec Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Koło Kani" w Toruniu, wieloletni Prezes Zarządu Ogrodu a także Wiceprezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD.
Pan Henryk Kasprzycki był wielokrotnym laureatem konkursów ogrodowych i okręgowych, oddanym społecznikiem sprawie
rozwoju ogrodnictwa działkowego, wyróżniony wieloma dyplomami i wyróżnieniami związkowymi w tym równiez odznaczeniami związkowymi.
 
 
 
„ Człowiek jest wielki 
nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”
                              Jan Paweł II
 
 
 
Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD.
 


 

 
 

 

W piątek 20 września 2013 r. na terenie całego kraju od godziny 11:00 działkowcy manifestowali przed siedzibami 16. urzędów wojewódzkich. W ten sposób zareagowali na przebieg obrad i wyniki prac sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej, w której zostały pogwałcone wszystkie zasady demokracji przez oczywistą manipulację i eliminację wniosków przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i Polskiego Związku Działkowców, którzy dwukrotnie bezskutecznie próbowali wpłynąć na Podkomisję i włączyć do zakresu jej prac również i poprawki Komitetu, które są korzystne dla działkowców.

 
  

 
SEJM
 
 

 
 
 
 
 

 
TEL. 693-661-323
 Wyjazd z Torunia o godzinie 9:00:  miejsce zbiórki - Parking przy hipermarkecie "Lidl" ul. Lubicka
 
Wyjazd z Włocławka o godzinie 8:00 : miejsce zbiórki - Parking przy Dworcu PKS

 

 

 
 

W odpowiedzi na przebieg obrad i wyniki prac Podkomisji nadzwyczajnej, w której zostały pogwałcone wszystkie zasady demokracji wyrażone w jawnej manipulacji oraz eliminacji wniosków przedstawicieli Komitetu,Prezydium KR PZD zwróciło się z prośbą o przeprowadzeniemanifestacji w dniu 20 września 2013 r. o godzinie 11.00  pod urzędami wojewódzkimi w całej Polsce.

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Decyzja Prezydium KR PZD w sprawie organizacji manifestacji pod urzędami wojewódzkimi
Zgodnie z decyzją Prezydium KR PZD 20 września 2013 r. o godzinie 11.00  pod urzędami wojewódzkimi odbędą się manifestacje działkowców. Jest to odpowiedź na przebieg obrad i wyniki prac Podkomisji nadzwyczajnej, w której zostały pogwałcone wszystkie zasady demokracji wyrażone w jawnej manipulacji oraz eliminacji wniosków przedstawicieli Komitetu
 
 

 
 
 
 

 
 Oglądaj relację z dzisiejszych prac podkomisji (wideo)
 
 

 
 
 
 

Komentarze

Komentarz
Facebook