Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie znaczenia integracji rodzin działkowych dla przyszłości Związku i ogrodów

2019-10-21 15:38

Polski Związek Działkowców jest największym stowarzyszeniem w Polsce. Kontynuuje ponad 120-letnią tradycję ruchu ogrodnictwa działkowego - dziedziny życia opartej na pracy społecznej i tworzeniu przez działkowców i ich rodziny wspólnoty służącej nie tylko członkom naszej organizacji, ale i ogółowi społeczeństwa. Polski Związek Działkowców zrzesza niemal milion działkowych rodzin, dzięki którym i dla których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe w Polsce.

Historia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce to rozwój i budowa ogrodów, ale tez i skuteczna walka w obronie ogrodów, ustawy i Związku. Sukcesy w rozwoju, budowie i obronie ogrodów działkowych zawsze związane są ze wspólnym  działaniem i integracją w ramach jednej organizacji.

Na przestrzeni 38 lat funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców wielokrotnie podejmowano próby podważania funkcjonowania Związku oraz ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Skuteczna obrona ogrodów działkowych i praw działkowców związana jest również z integracją działkowców i ich rodzin wobec wspólnych celów oraz wspólnego działania. Przykładów integracji w działaniu jest wiele. Jednym z ważniejszych jest walka o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych w 2010 roku – 235 000 podpisów popierających projekt tej ustawy, 620 000 podpisów w obronie ustawy o ROD i setki tysięcy działkowców podpisanych pod stanowiskami i listami w obronie ustawy, w związku z zaskarżeniem jej do Trybunału Konstytucyjnego. Drugim fundamentalnym przykładem jest integracja i jedność w naszym Związku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku.  934 000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych utwierdziły w przekonaniu o sile i jedności zintegrowanego środowiska działkowego zjednoczonego w Polskim Związku Działkowców.

W mijającej kadencji podejmowano kolejne próby podważania zapisów ustawy o ROD. Szczególnie rok 2016 stał pod znakiem kolejnych ataków na ustawę o ROD i organy Związku, zmuszając środowisko działkowe do reakcji i obrony przed jawnym kłamstwem, manipulacją i próbą dyskredytowania przepisów ustawy, a także statutu. Atak ten wymierzony był z różnych stron, jednakże skierowany był głównie przeciwko działalności PZD oraz ustawy o ROD, która chroni działkowców i ogrody. Ustawę atakował Rzecznik Praw Obywatelskich oraz kilkoro parlamentarzystów. Skuteczne, solidarne działania zintegrowanej społeczności działkowców dały efekty, a ataki zostały odparte.

Integracja rodzin działkowych to również wspólne spotkania, wspólne inicjatywy i wspólna dbałość o dobro ogrodów. Integracji rodzin działkowych służy uchwalony przez Krajową Radę PZD w dniu 22 marca 2016 roku Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD. Przewiduje on otwarcie ogrodów, ich unowocześnianie oraz przeobrażenie ogrodów w miejsca bezpieczne, ciekawe i chętnie odwiedzanie przez lokalną społeczność. Program zachęca ogrody do podejmowania różnego typu aktywności, przedstawiając propozycje wydarzeń i inicjatyw. Wiele ogrodów przystąpiło do realizacji Programu organizując najróżniejsze wydarzenia, dla różnych grup wiekowych i społecznych, dzięki czemu działkowcy integrują się społecznie, przybliżają ogrody społeczeństwu a ogrody mają możliwość w pełni realizować funkcje prospołeczne.

XIV Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że integracja środowiska działkowców, a co za tym idzie jedność ruchu ogrodnictwa działkowego to najcenniejsze wartości, o które warto dbać i zachować, bo tylko wtedy jesteśmy silni i gotowi do skutecznej obrony przed atakami. Zadaniem Polskiego Związku Działkowców jest prowadzenie i obrona interesów działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych. Z tego zadania Związek się wywiązuje, ale jest to możliwe tylko dzięki pełnej integracji działkowców i ich rodzin wspólnie korzystających z działek w ROD wokół wspólnych celów – jedności celów i działania we wspólnym interesie.

Dlatego uczestnicy XIV Krajowego Zjazdu Działkowców przypominają, jak ważna jest dalsza integracja, jedność, solidarność i wspólnota działań wszystkich działkowców skupionych wokół stowarzyszenia ogrodowego PZD.  Tylko w ten sposób działkowcy mogą skutecznie bronić swoich interesów. Jak pokazuje historia naszego Związku - silna organizacja jest gwarantem skutecznej walki o prawa działkowców i istnienie ogrodów.

XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD zwraca się do wszystkich działkowców i ich rodzin o zachowanie jedności, o pełną integrację naszego środowiska, jest to bowiem gwarancja istnienia ogrodów i Związku, gwarancja zachowania praw działkowców ustanowionych ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, a także gwarancja możliwości pełnego korzystania z przysługujących działkowcom praw.

 

 XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców

 
 
 
Facebook