Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie znaczenia i roli ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla istnienia, funkcjonowania i rozwoju PZD

2019-10-21 14:41

W 2019 r. przypadła 5 rocznica wejścia w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Mijająca czteroletnia kadencja w PZD upłynęła zatem pod znakiem wdrażania nowego prawa i dostosowywania działania całego Związku do jego wymogów. Krajowy Zjazd Delegatów PZD, jako reprezentant przeszło miliona działkowców stwierdza, że doświadczenia płynące ze stosowania nowej ustawy o ROD uzasadniają wniosek, iż jest ona aktem, który sprawdził się w praktyce, a ujęte w nim regulacje dobrze służą działkowcom i ogrodom.

Powyższa ocena odnosi się zarówno do kwestii zabezpieczenia praw użytkowników działek oraz dalszego istnienia ogrodów, jak i mechanizmów służących ich dalszemu rozwojowi i modernizacji. Jednocześnie Krajkowy Zjazd Delegatów uważa za stosowne podkreślić, że mijająca kadencja dowiodła, że najpełniejsze wykorzystanie praw, jakie nowa ustawa dała działkowcom i ROD, było możliwe dzięki potencjałowi, jaki przynosi funkcjonowanie w ramach ogólnopolskiej organizacji. Synergia dwóch czynników, tj. dobrego prawa i sprawnego wykorzystania ujętych w nim rozwiązań przez organizację, sprawiły, że zapisane w ustawie prawa nie pozostały jedynie pustymi hasłami, ale przyniosły realne korzyści dla ich beneficjentów, tj. miliona rodzin działkowców.

Najdobitniejszym dowodem na trafność powyższej tezy jest regulacja sytuacji prawnej terenów zajmowanych przez ROD. W chwili wejścia w życie ustawy w 2014 r., pomimo wieloletnich starań, 10 300 ha ROD nadal miało nieuregulowany status prawny. Dzięki olbrzymiemu wysiłkowi całego Związku, w stosunku do terenów, na których z działek korzystało prawie ćwierć miliona polskich rodzin, złożono dokumenty konieczne do wszczęcia procedury w oparciu o art. 76 ustawy o ROD. Choć niestety, nie zawsze inicjatywa PZD spotykała się z pozytywnym odbiorem ze strony władz lokalnych, już dziś prawie 2/3 wniosków zostało rozstrzygniętych po myśli działkowców. Efektem jest zabezpieczenie praw działkowców poprzez wpis w księgach wieczystych prowadzonych dla ROD zajmujących 6000 ha. Nadal procedowane pozostają sprawy 4300 ha ogrodów. Jednak i tu optymizmem może napawać widoczny trend. W ostatnim okresie nastąpiło bowiem wyraźne przyspieszenie rozpatrywania wystąpień PZD. Niewątpliwie znaczący wpływ na ten stan rzeczy miały wyroki sądowe w sprawach prowadzonych przez Związek. Po kilku latach sporów sądy uznawały racje prezentowane przez PZD, który domagał się respektowania praw działkowców. Równie istotna dla osiągnięcia tych sukcesów była też samoorganizacja działkowców. Mówiąc jednym głosem, w imieniu szerszej, „ponadogrodowej” społeczności, byli traktowani przez władze jako partner społeczny, którego nie należy lekceważyć.

Pozytywne zmiany wywołane ustawą o ROD dostrzegalne są również chociażby na płaszczyźnie prorozwojowej. Widoczne jest to na przykładzie przepisów wprowadzających korzystanie przez ROD z dotacji ze środków publicznych. Możliwość ta jest wykorzystywana coraz częściej w praktyce. Dotyczy to zwłaszcza samorządów lokalnych. Początki nie były może zbyt optymistyczne, jednak dziś dotacje te przyznawane są w prawie całej Polsce. Dzięki nowym rozwiązaniom zaistniały takie inicjatywy, jak chociażby samorządu Województwa Mazowieckiego, który w 2019 r. przeznaczył na dotacje dla ROD pulę 5 000 000 zł., czy Miasta Kielce (kwota 1 000 000 zł.). Po raz pierwszy od blisko 30 lat, prowadząc inwestycję działkowcy nie są skazani wyłącznie na siebie i PZD, ale mają realną możliwość otrzymania wsparcia zewnętrznego. Oczywiście skala tego wsparcia nie wszędzie może być satysfakcjonująca. Jednak w porównaniu do lat wcześniejszych, pozytywne zmiany wykreowane dzięki nowej ustawie są bezdyskusyjne.

Poza kwestiami czysto prawnymi, z nową ustawą o ROD wiąże się jeszcze jeden aspekt, być może najważniejszy z puntu widzenia przyszłości ROD. Chodzi mianowicie o zmianę nastawienia społecznego do idei ogrodów działkowych. Kampania przeprowadzona przez działkowców zorganizowanych w PZD podczas zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD i starań o jej uchwalenie przez Parlament, spowodowała znaczący wzrost świadomości społecznej nt. ogrodnictwa działkowego. Do szerokiej grupy obywateli dotarła wiedza o korzyściach społecznych i ekologicznych płynących z utrzymania ROD w miastach. W efekcie ogrody zyskały szerokie grono zwolenników. Diametralnej zmianie uległ ich wizerunek. Z „reliktów przeszłości” blokujących rozwój miast, stały się symbolem ich nowoczesnego, zrównoważonego rozwoju. ROD, jako zwarte tereny zielone, absorbujące zanieczyszczenia powietrza i nadmiar wody z ulew, zaczęto postrzegać jako jedno z remedium dla wizji miast, jako betonowych pustyni pogrążonych w smogu. Zaowocowało to nie tylko zmianą wizerunku w społeczeństwie, czy polityki władz lokalnych. Co najważniejsze, efektem było pojawienie się olbrzymiego zainteresowania działką, zwłaszcza wśród stosunkowo młodych osób. A kolejne pokolenia działkowców, to najlepsza gwarancja dalszego istnienia i rozwoju ROD.

Dlatego też, Krajowy Zjazd Delegatów PZD uważa, że doświadczenia minionych 5 lat uzasadniają wniosek, że uchwalona z inicjatywy działkowców ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w pełni zasługuje na miano ustawy dobrze służącej zabezpieczeniu praw działkowców i przyszłości ogrodów działkowych w Polsce.

 XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców

 

 

 

Facebook