Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zagospodarowania i wykorzystania działek w rodzinnych ogrodach działkowych

2019-10-21 15:41

Rola i przeznaczenie działek w rodzinnych ogrodach działkowych w ponad stuletniej historii ruchu działkowego przeszły swoistą ewolucję. Poddawały się mniej lub bardziej ulotnym modom i trendom, zmieniała się technika, możliwości ekonomiczne i produkcyjne, ale przede wszystkim wyobrażenie społeczeństwa o tym, jakie funkcje powinny pełnić rodzinne ogrody działkowe. Przez dziesięciolecia posiadanie działki w ogrodzie kojarzyło się głównie z uprawą roślinną – wykorzystanie działek ukierunkowane było na wyczerpanie potencjału jaki wiązał się z dzierżawą ziemi. Ostatnie lata przyniosły odwrócenie tej tendencji. Działkowcy odchodzą od funkcji produkcyjnej na rzecz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej – działki służą przede wszystkim biernemu wypoczynkowi i spotkaniom towarzysko – rodzinnym. Polski Związek Działkowców dostrzegając ten niepokojący trend pragnie zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa płynące z zaburzenia funkcji rodzinnych ogrodów wypoczynkowych poprzez stopniową dominację jednego modelu nad pozostałymi. Chodzi przede wszystkim nie o to, by pozbawiać działkowców prawa do wypoczynku i cieszenia się możliwością spotkań w gronie najbliższych, lecz o harmonijny rozwój wszystkich funkcji jakie mają do zaoferowania Rodzinne Ogrody Działkowe, a funkcji tych jest przecież bardzo dużo. Właśnie o takie działanie opiera się „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”, przyjęty w 2019 r.

Podstawową kwestią jest uświadomienie działkowcom, że działka jest dobrodziejstwem – świadczeniem państwa na rzecz rodziny, a także urządzeniem użyteczności publicznej, co zostało wprost wskazane w art. 4 Ustawy o ROD. Dzięki takiemu statusowi rodzinne ogrody działkowe oraz sami działkowcy są beneficjentami, co potwierdza się w licznych rozwiązaniach prawnych – chodzi tu chociażby o przywileje podatkowe czy zobowiązanie po stronie samorządów do świadczenia pomocy (także finansowej) na rzecz ROD. Warto jednak zauważyć, że status urządzenia użyteczności publicznej rodzinne ogrody działkowe zyskały nieprzypadkowo – choć korzystają one z pomocy zewnętrznej same również są jej źródłem i to źródłem nieocenionym. Jednym z takich przypadków jest wieloaspektowa pomoc jaką rodzinne ogrody działkowe świadczą na rzecz rodzin i społeczeństwa. Po pierwsze rozwijanie funkcji produkcyjnej sprzyja pomocy rodzinie i to w sposób wieloaspektowy. Własna produkcja warzyw i owoców oznacza mniejsze koszty utrzymania rodziny, a nawet może stanowić źródło jej dochodu. Po drugie wspólne dbanie o ogród pozwala zacieśniać więzy rodzinne – dziadkowie spędzając aktywnie czas z wnukami mają więcej energii i są bardziej zadowoleni z życia, a dzieci uczą się odpowiedzialności i troski o środowisko. Dla dzieci dużą atrakcją jest dbanie o rośliny, a wyczekany produkt finalny w postaci warzyw, ziół i owoców jest źródłem dumy całej rodziny. Ogrody to także hortiterapia – ogrodolecznictwo. Wysiłek fizyczny jaki towarzyszy pielęgnacji upraw jest co do zasady wysiłkiem umiarkowanym, a zatem z jego dobrodziejstw mogą czerpać zarówno seniorzy jak i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, lub pracownicy umysłowi, na co dzień prowadzący siedzący tryb życia. Badania wykazują ponadto, że przebywanie w ogrodach ma korzystny wpływ na zdrowie psychiczne – sprzyja poprawie nastroju i pozwala się wyciszyć, skoncentrować myśli na pracy z roślinami i relaksie, zamiast na negatywnych emocjach. Trzeba też podkreślić, że owoce i warzywa własnej produkcji mają korzystny wpływ na zdrowie – są one pozbawione pestycydów, a potrawy z nich przygotowane mają lepsze walory smakowe. Potwierdza to obecny na całym świecie trend zakładania przez najlepszych szefów kuchni przyrestauracyjnych ogródków, z których kucharze pozyskują produkty do swoich dań. Wiele polskich rodzin docenia naturalne produkty – świadomość społeczna w tym zakresie stale wzrasta. Często jednak wchodząc do sklepu i wybierając produkty zastanawiamy się, co właściwe oznaczają etykiety z określeniami naturalne, bio, eko itp. Czasem okazuje się, że deklaracje producenta niewiele mają wspólnego z naszym wyobrażeniem o zdrowej żywności. Produkt z działki, będący owocem pracy naszych rąk to zawsze gwarancja zdrowia i smaku. Ważne jest zatem, by działkowcy zrozumieli, że ogrody działkowe to nie tylko przysłowiowe „trawka i grill” i zaczęli w pełni wykorzystywać ich potencjał. 

Obecnie można zaobserwować rosnące zapotrzebowanie na działki ogrodowe i to nie tylko wśród seniorów. Działkowcy stają się coraz bardziej zróżnicowaną grupą, co należy ocenić pozytywnie. Ludzie młodzi mogą wnieść do ruchu ogrodniczego nowe trendy, kreatywność i świeże spojrzenie, zaś osoby starsze chętnie służą swoją wiedzą i doświadczeniem.

Nie można jednak tracić z pola widzenia faktu, że działki są atrakcyjne nie tylko dla działkowców i ich najbliższych, ale także dla deweloperów czy przedsiębiorców. PZD od lat skutecznie broni praw działkowców i podejmuje rozliczne działania w imię zachowania należnych działkowcom uprawnień. To doświadczenie pokazuje, jak ważna jest integracja naszego środowiska – tylko silna, zjednoczona grupa może z pozytywnym wynikiem przeciwstawić się działaniom zmierzającym do zawłaszczenia ogrodów przez inne podmioty.

Nie bez znaczenia jest też wpływ ogrodów działkowych na klimat i środowisko. Ogrody to zielone płuca miast – obecnie bardzo poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego jest stale obniżająca się jakość powietrza w aglomeracjach. Przebywanie na terenach zielonych, w których jakość powietrza jest nieporównywalnie lepsza od tej w mieście wpływa korzystnie na układ oddechowy. Zieleń sprzyja obniżeniu temperatur podczas upałów (np. drzewa dające cień), pomaga w magazynowaniu wody (modne ostatnio mchy) oraz – co niezwykle istotne w dobie globalnego ocieplenia – produkuje tlen pochłaniając jednocześnie dwutlenek węgla. Postępujące zmiany klimatyczne mają także bardzo niekorzystny wpływ na cały ekosystem. Głośno jest o zmniejszającej się populacji pszczół, bez których nie ma mowy także o egzystencji człowieka. Te niezwykle pożyteczne owady mają swój udział w zapylaniu roślin, zaś wytwarzany przez nie miód ma właściwości prozdrowotne. W rodzinnych ogrodach działkowych istnieje zgodnie z regulaminem możliwość hodowli pszczół, zaś bioróżnorodność upraw, w tym obecność w ogrodach rozmaitych gatunków kwiatów i roślin miododajnych sprzyja odradzaniu się populacji pszczół. Pszczelarze również chętnie współpracują z ogrodami działkowymi i działkowcami, bowiem przynosi to obopólne korzyści – działkowcy mogą zasięgnąć informacji o tym jak hodować pszczoły i które gatunki pszczół warto hodować, zaś pszczelarze zyskują możliwość zasięgnięcia wiedzy o nowych gatunkach roślin, lub też rozszerzyć informacje o tych, które już znają. Taka kooperatywa to prawdziwa symbioza – dobre relacje z innymi grupami zawsze warto nawiązywać i pielęgnować.

Mając na uwadze powyższe należy zachować świadomość, że działkowcy stanowią mniejszość społeczeństwa i powinni dbać o relacje z innymi – szukać sojuszników. Dlatego też w nadchodzących latach należy zintensyfikować i wzmocnić działania na rzecz otwierania się ogrodów na zewnątrz, by nie pozostawały zamkniętymi enklawami, które są odcięte od reszty świata. Rodzinne ogrody działkowe mają olbrzymi potencjał – można je wykorzystać np. do organizowania Dni Dziecka czy też zajęć tematycznych dla seniorów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się także organizowane z innymi grupami zawodowymi np. pszczelarzami targi spożywcze, podczas których działkowcy z dumą prezentują owoce swojej pracy. Dzięki takim imprezom coraz więcej osób docenia ruch ogrodniczy w Polsce, szanuje działkowców i ich pracę na ogrodach. Tego typu wydarzenia, choć wymagają niekiedy zaangażowania i wysiłku, stanowią także wyraźny sygnał dla samorządów, że warto inwestować w rodzinne ogrody działkowe, gdyż te służą nie tylko działkowcom, ale także całemu społeczeństwu.

Taka polityka wymaga konsekwencji w działaniu. Konieczne są zmiany w świadomości działkowców i podejściu do roli działki. Trzeba walczyć o to, aby ROD pełniły także funkcję produkcyjną, gdyż właśnie to ona odróżnia rodzinne ogrody działkowe od innych działek rekreacyjnych i to ona przemawia za utrzymaniem statusu ROD jako urządzenia użyteczności publicznej. To dzięki funkcji produkcyjnej, a nie jedynie wypoczynkowej ogrody działkowe opierają się próbom likwidacji czy chęci zawłaszczenia ich na cele komercyjne. Dlatego tak ważne jest, by w nadchodzących latach pracować jeszcze ciężej i jeszcze wytrwalej dążyć do tego, by uświadamiać działkowcom jak wielkim skarbem są działki w ROD i w jakim kierunku należy podążać. Dziś bardzo słusznie mówi się o eko-produkcji, o bio-warzywach i bio-owocach. Gdzie indziej i pełniej można realizować ten trend jak nie w rodzinnych ogrodach działkowych właśnie? Myśl ta powinna przyświecać w nadchodzących latach wszystkim – organom PZD, działkowcom oraz włodarzom miast.

 

XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców

 
 
 
Facebook