Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie krzewienia przez PZD oświaty wśród działkowców i społeczeństwa

2019-10-21 15:43

Krzewienie oświaty od wielu lat jest traktowane przez Polski Związek Działkowców jako jeden z podstawowych filarów działalności. Bez pogłębiania wiedzy, poszerzania zasobu informacji czy przykładania wagi do bieżących trendów i nowinek nie jest możliwy rozwój w żadnej dziedzinie. Ogrodnictwo nie jest tutaj wyjątkiem. Krajowa Rada dążąc do uporządkowania kierunku tych działań i nadania im jeszcze większego znaczenia stworzyła w 2019 r. Otwarty Program Oświatowy PZD. Zadaniem programu jest usystematyzowanie prowadzonych od lat działań mających na celu budowanie świadomości zarówno działkowców jak i ogółu społeczeństwa, co do roli Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań czy przepisów prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego. Przyjęcie Otwartego Programu Oświatowego jest jednak nie tylko sumą wszystkich wyżej wskazanych czynników, ale także naturalną konsekwencją wdrożenia również w 2019 r. „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę współczesnych rodzin”. Szczególnie ważną rolę we wdrażaniu otwartego Programu Oświatowego pełni Fundusz Oświatowy PZD działający w oparciu o Uchwałę nr 6/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania  Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców. Służy on do realizacji i finansowania działań mających na celu propagowanie wiedzy ogrodniczej, a więc w szczególności działalności szkoleniowej, poradniczej czy wydawniczej.

Otwarty Program Oświatowy cieszy się niemałym zainteresowaniem ze strony działkowców i jednostek terenowych PZD. Dlatego też w nadchodzących latach ważne jest, by w pełni wykorzystać jego potencjał i zintensyfikować działania z zakresu krzewienia oświaty. Chodzi tu o działanie dwutorowe: po pierwsze wśród samych działkowców, a po drugie wśród ogółu społeczeństwa, które powinniśmy traktować jako naszego sojusznika i sprzymierzeńca. Im większa wiedza ludzi na temat zalet i możliwości jakie dają rodzinne ogrody działkowe tym lepszy odbiór społeczny i większe poparcie dla naszych działań.

Polski Związek Działkowców bardzo czynnie działa na rzecz krzewienia oświaty wśród działkowców. Bogaty zbiór publikacji, liczne artykuły i komunikaty czy to w wydaniu papierowym czy elektronicznym są z pewnością powodem dumy dla ludzi, którzy mają w nie swój wkład, ale także nieocenionym źródłem wiedzy dla tysięcy działkowców w całej Polsce. Należy nadmienić, że Wydawnictwo „działkowiec” w tym roku obchodziło swoje 70 – lecie, co świadczy o ugruntowanej tradycją wiedzy, z której od dziesięcioleci czerpią działkowcy i nie tylko. Poszerzanie wiedzy działkowców to jednak nie tylko czasopisma, biuletyny czy ulotki, ale także organizowane przez PZD szkolenia zarówno dla nowych działkowców (to podstawowe szkolenie ma charakter obowiązkowy), ale i dla wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o właściwej pielęgnacji ogrodu. Szkolenia są niezwykle bogate tematycznie oraz pożyteczne. Fachowcy i specjaliści udzielają informacji m.in. na takie tematy jak prawo w PZD, etyka i dobre obyczaje, zagospodarowanie i modernizacja działek, Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin, agrotechnika gleb i nawożenie roślin czy niechemiczne metody ochrony roślin. Działkowcy mogą się także dowiedzieć o źródłach fachowej wiedzy, czyli wydawnictwach, broszurach i profesjonalnych poradach ogrodniczych oraz prawnych. Podczas specjalistycznego szkolenia uzupełniającego działkowcy mogą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą nowoczesnej uprawy roślin, poznać podstawy projektowania przestrzeni działkowej (w tym zasady tworzenia stref w ogrodzie) czy też wdrożyć rozwiązania poznane w ramach kursu zasad prowadzenia upraw ekologicznych. Wartym podkreślenia jest fakt, że lepiej wyszkoleni działkowcy to nie tylko piękniejsze i lepiej zagospodarowane działki, ale także większa dbałość o naturę, świadomość odpowiedzialności za środowisko i otaczającą nas przyrodę. W nadchodzącej kadencji Polski Związek Działkowców powinien położyć szczególny nacisk na zmianę podejścia do działki wśród działkowców. Ważne, by podczas szkoleń uświadamiać działkowcom, jak wielkim dobrodziejstwem i darem są ogrody działkowe, dlatego też należy zachęcać działkowców, by w pełni korzystali z ich potencjału, nie ograniczając się do funkcji li tylko wypoczynkowej. Trzeba wskazywać, że uprawa roślin nie jest zadaniem trudnym i wymagającym nadmiernego wysiłku – wręcz przeciwnie wiele roślin jest łatwych w uprawie, zaś efekty takiej aktywności to źródło ogromnej satysfakcji dla całej rodziny. Własne warzywa i owoce czy zioła to zdrowe, świeże, ekologiczne i smaczne pożywienie, a w dodatku korzyść finansowa – w sklepach produkty spożywcze są nie tylko drogie, ale i często pośledniej jakości.

Krzewienie oświaty musi przebiegać dwutorowo, zatem PZD powinno mieć na uwadze nie tylko działkowców, ale i ogół społeczeństwa. Obecnie moda na eko-produkty i dbałość o środowisko przybrała rozmiary jak nigdy do tej pory. Wykorzystajmy więc ten potencjał. Wychodźmy do ludzi, mediów, szkół przedszkoli, seniorów, organizacji społecznych oraz władz miast i gmin z propozycjami współpracy, wywiadów, szkoleń czy warsztatów. Mamy olbrzymi potencjał ludzki, mamy piękne ogrody – mamy czym się pochwalić i co promować! Od wielu lat z dumą mówimy o tym, że ogrody sprzyjają społecznej integracji, zaś przebywanie blisko natury łagodzi obyczaje.

Dziś, gdy społeczeństwo jest coraz bardziej podzielone, a młodzież coraz częściej wybiera świat wirtualny od rzeczywistego, warto podejmować inicjatywy, które zbliżą do siebie ludzi o różnych poglądach, w różnym wieku i o różnym statusie ekonomicznym. Takie oddolne ruchy są bardzo istotne – pomagają budować nam dobry wizerunek i promować ruch ogrodniczy, a zaangażowanie np. w akcje charytatywne, jak to miało miejsce w ubiegłych latach na licznych ogrodach, niesie radość potrzebującym i nam samym. Należy pokazywać, że ROD to zielone oazy w mieście, miejsca spotkań, ekologiczne zaplecza rodzin. Kwiaty i inne rośliny ozdobne mogą cieszyć oko nie tylko działkowców.

Nie zamykajmy się na innych – wyjdźmy na zewnątrz i edukujmy społeczeństwo, a zyskamy nowych przyjaciół i sprzymierzeńców. Ludzie  chętnie odpoczną od tempa i zgiełku miasta, a i organy administracji publicznej dostrzegą, że dotacje, które nam przyznają są wykorzystywane w dobrym, pożytecznym celu, zaś dzięki nim rodzinne ogrody działkowe są jeszcze piękniejsze.

 

XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców

 
 
 
 
 
Facebook