Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Szczecinie w sprawie kłamstw pod adresem PZD kierowanych przez grupę osób mieniących się "wolnymi działkowcami".

2018-01-31 21:31

Pojawiają się informacje o zbieraniu się grupki osób, na kameralnych spotkaniach, nazywanych szumnie konferencjami. Spotkania odbywają się cyklicznie, w różnych miastach. Jedynym celem tych spotkań jest szkodzenie wizerunkowi PZD. Uczestnicy występują z petycjami, rzekomo w interesie miliona osób „posiadających” działki.

O który milion chodzi, tego nie wyjaśniają, bo milion działkowców Stowarzyszenia PZD, nie upoważnił ich do występowania w naszym imieniu. Praktycznie nie reprezentują nikogo.

Papier jednak przyjmuje wszystko, więc piszą do przeróżnych instytucji oraz do polityków. Ponieważ nikt nie chce podejmować z nimi poważnej dyskusji, szukają różnych sposobów, by nagłaśniać swoje pomysły na reformę ogrodnictwa działkowego w Polsce. Internet do tego nadaje się doskonale, bo można pod anonimowym adresem pleść dowoli i bezkarnie.

Sytuacja się zmienia, jeżeli kierują apele sygnowane swoim podpisem. Apele  zawierają same kłamstwa o katastrofalnym stanie rodzinnych ogrodów działkowych, o marnotrawieniu pieniędzy społecznych na struktury, o nieujawnianiu przychodów i rozliczania się z wydatków, nie wspominając już o fałszowaniu historii, dotyczącej powstawania i rozwoju ROD.

Wg autorów tych petycji, Związek należałoby zlikwidować. Należałoby również zmienić ustawę o ROD pod ich pomysły, pomimo że ustawa jest dobrym prawem i służy wszystkim, bez wyjątku działkowcom. Marzy im się uwłaszczenie i to, by nie było żadnej kontroli nad nimi, a którzy widzą siebie na miejscu PZD.

Skąd się bierze tyle cynizmu u tych ludzi i wylewania tyle obrzydliwości na PZD?

Logika wskazuje, że jeżeli zdecydowali się wystąpić z tego niedobrego PZD, to powinni pójść własną drogą i pokazać, co potrafią. Jeżeli są nadal w naszym Stowarzyszeniu, a jest im tak źle, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy z nich przestał być członkiem, bez uszczerbku dotyczącego działki, bo prawo dzierżawy działkowej zachowuje nadal.

Opłaty na funkcjonowanie Stowarzyszenia i koszty działalności ogrodu występować będą wszędzie, gdyż jak wskazuje praktyka, ogrody, które się wyodrębniły wcale kosztów tych nie obniżyły, więc o co chodzi? Idzie o to, że ci, którym zdarzyło się wejść w kolizję z prawem i ponieśli tego konsekwencje, lub takowe im grożą w przyszłości, stają się po prostu wrogami PZD.

Zaślepienie walką z PZD, odbiera im rozsądek i proponują rozwiązania, które są szkodliwe dla wszystkich działkowców. Ponadto trzeba przestrzegać prawa, które wg nich jest nieodpowiednie, więc należy je zmienić.

Takie nieodpowiedzialne działanie musi budzić sprzeciw każdego działkowca. 

Podejmowanie z tymi ludźmi dialogu, mija się z celem, ze względu na to, iż mają zakodowane jednostronne widzenie rzeczywistości. Tylko ich racje mają być uwzględnione i w tym celu stosują manipulacje i szermują kłamstwami.

Spośród sygnatariuszy apelu skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich są również dwaj przedstawiciele stowarzyszeń zarejestrowanych z naszego okręgu, a nie prowadzących ogrodu, gdyż nie uzyskali aprobaty działkowców.

Takie wywrotowe działanie powinno mieć swój finał, gdyż bezpodstawne oskarżanie jest obrażaniem nas i szkodzą normalnemu funkcjonowaniu ogrodów

Stanowisko kierujemy do Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajowej Rady PZD.

Prezydium OZ w Szczecinie

Facebook