Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczania strat wody w rodzinnych ogrodach działkowych

2020-04-30 08:27

Stanowisko

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie ograniczania strat wody w rodzinnych ogrodach działkowych

 

Na terenie całego kraju występuje pogłębiający się stan zagrożenia suszą hydrologiczną. Mamy do czynienia z okresem obniżonych zasobów wód powierzchniowych w stosunku do przeciętnych pomiarów wieloletnich.

Susza hydrologiczna następuje w wyniku długotrwałej suszy atmosferycznej i rolniczej. Pogorszenie bilansu wodnego kraju, ma daleko idące konsekwencje zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne. Biorąc pod uwagę fakt, że tereny rodzinnych ogrodów działkowych zajmują ponad 40 tyś. ha powierzchni kraju, zieleń działkowa może stanowić swoisty rezerwuar małej retencji wodnej. Dlatego Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców uważa, że w ochronę zasobów wodnych powinni włączyć się wszyscy działkowcy. W tym celu należy podejmować działania ograniczające straty, wynikające z wyparowania wody z powierzchni gleby:

1. W aktualnej sytuacji ważna jest rezygnacja z intensywnej pielęgnacji trawników. Systematyczne koszenie wzmaga parowanie wody z gleby, co zwiększa deficyt wilgoci w obrębie strefy korzeniowej. Wskaźnik wilgotności gleby na dzień 27.04.2020 r. (w warstwie 0-7 cm), opublikowany przez Państwowy Instytut Badawczy Meteorologii i Gospodarki Wodnej wykazał, że na obszarze większości kraju nasycenie gleby wodą jest mniejsze niż 30-40%, co świadczy o możliwych niedoborach wilgoci. Dlatego na działkach oraz terenach ogólnego użytku w ROD, należy maksymalnie ograniczyć koszenie trawników.

 

Źródło: http://stopsuszy.imgw.pl/wilgotnosc/

2. Zaleca się aby murawy zastępować łąkami kwietnymi, które zatrzymują wilgoć i nie wymagają koszenia ani nawadniania. Ponadto poprawiają estetykę oraz stanowią pożytek i schronienie dla pożytecznych organizmów.

3. Należy dążyć do zwiększania pokrycia ogrodów szatą roślinną poprzez stosowanie ciągłości upraw  - wysiewanie poplonów oraz nawozów zielonych

4. Utrzymanie optymalnej wilgotności gleby jest możliwe poprzez ściółkowanie. Rozkładanie materii organicznej pozyskanej podczas pielęgnacji roślin: cięcia drzew lub odchwaszczania, zabezpiecza powierzchnię gleby przed parowaniem.  Rolę ściółki mogą pełnić pocięte gałązki, zrębki i wióry drzewne, młode chwasty oraz materiał z kompostownika. W rodzinnych ogrodach działkowych należy propagować stosowanie ściółek organicznych w celu ograniczenia strat wody.

Zagospodarowując tereny zieleni dla swoich potrzeb, działkowcy nie mogą zapominać o konieczności ochrony zasobów wodnych. Tylko poprzez świadome działanie można minimalizować straty wody powodowane przez niewłaściwą pielęgnację i błędy agrotechniczne. Należy przekształcać ogrody w sposób przyczyniający się do zatrzymania wody w otoczeniu. Tylko w ten sposób można odpowiedzialnie reagować na postępujące zmiany klimatu.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.

Załącznik plikowy do pobrania

Stanowisko_w_sprawie_ograniczenia_strat_wody_w_ROD.pdf

 

 

 

 

Facebook