Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Spotkanie z Posłem na Sejm RP – Tomaszem Szymańskim.

2019-11-18 15:07
  • od lewej: Piotr Gadzikowski, Małgorzata Jasińska, Tomasz Szymański, Paweł Napolski
    od lewej: Piotr Gadzikowski, Małgorzata Jasińska, Tomasz Szymański, Paweł Napolski

W dniu 15 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, reprezentowanego przez Piotra Gadzikowskiego Prezesa Okręgu oraz Małgorzatę Jasińską Członka Okręgowej Rady zarazem będącej Przewodniczącą Kolegium Prezesów ROD – „Grudziądz Północ” z Posłem na Sejm RP - Tomaszem Szymańskim oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Napolskim. Mieliśmy możliwości jako pierwsi spotkać się z Posłem, tuż po uroczystym ślubowaniu, które rozpoczęło IX kadencję Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Na uwagę zasługuje fakt, iż Panu Posłowi powierzono funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej komisji ds. spraw wewnętrznych i administracji.

Tematyka spotkania oscylowała wokół problemów jakie występują oraz mogą wystąpić na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zapisy ustawy wprowadzają maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów, likwidację tzw. „ryczałtowej opłaty za odbiór odpadów” z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, powrót do indywidualnych umów, a także bezwzględny obowiązek segregacji odpadów. Poruszano również problem stałego zamieszkiwania w ogrodach, jak również budowania przez działkowców altan, odbiegających swymi parametrami od zawartych w ustawie prawo budowlane oraz naszych przepisów związkowych.

Pan Poseł zaoferował swoją pomoc w rozwiązywaniu problemów, które mogą napotykać w przyszłości grudziądzkie ogrody oraz Polski Związek Działkowców w swej codziennej działalności. Przy okazji należy zauważyć, że Pan Poseł niejednokrotnie już wspierał i pomagał działkowcom.

 

Mgr Małgorzata Jasińska – Przewodnicząca Kolegium Prezesów ROD „Grudziądz Północ”

 

 

Facebook