Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Spotkanie z delegatami na XIV Krajowy Zjazd PZD w Warszawie

2019-10-02 13:26

We wtorek, 1 października w Warszawie odbyło się spotkanie przedzjazdowe z delegatami wybranymi przez swoje okręgi na XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD. W spotkaniu uczestniczyli delegaci z 8 okręgów: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, toruńsko-włocławskiego, małopolskiego, Lublina, Elbląga, Słupska i Koszalina. Obradom przewodniczył Eugeniusz Kondracki – prezes Polskiego Związku Działkowców. Obecni byli również Bogusław Dąbrowski – zastępca przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej, Piotr Gadzikowski – członek Krajowego Zarządu PZD oraz mecenas Bartłomiej Piech – dyrektor Biura Prawnego PZD i mecenas Tomasz Terlecki z Biura Prawnego PZD, a także pracownicy jednostki krajowej.

                           

Na początku spotkania prezes PZD Eugeniusz Kondracki przywitał serdecznie wszystkich delegatów dziękując za przybycie. Następnie przedstawił zebranym szczegółowe informacje na temat przygotowań do XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbędzie się 18 października w Warszawie. Prezes PZD w swoim wystąpieniu mówił o porządku obrad Zjazdu, przebiegu wyborów do Krajowej Rady PZD, jak i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Prezes Eugeniusz Kondracki, poinformował, że składy Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD zostaną zaproponowane zgodnie z maksymalnymi limitami wynikającymi ze statutu PZD. W kwestii wyborów członków Krajowej Rady, prezes PZD podkreślił, że wszyscy delegaci powinni mieć na względzie to, aby w Krajowej Radzie zachowana została pełna reprezentatywność okręgów tj. aby każdy, nawet najmniejszy okręg miał swojego przedstawiciela w Krajowej Radzie. Praca w organach jest bardzo wymagająca, a reprezentatywność okręgów pozwoli na rzetelne wykonywanie decyzji organów krajowych oraz zachowanie dobrej współpracy z jednostkami terenowymi.

                            

Po wystąpieniu prezesa Kondrackiego kilku z obecnych delegatów przedstawiło swoje pytania dotyczące Krajowego Zjazdu. Zygmunt Wójcik (Elbląg) poprosił o wyjaśnienie kwestii tego, który z dwóch przewodniczących zjazdu jest ważniejszy. W odpowiedzi poinformowano, że przewodniczący mają równorzędne uprawnienia i żaden z nich nie jest ważniejszy, a ich podpisy są równorzędne i każdy ma prawo w równym stopniu do podpisywania dokumentów. Z kolei Grzegorz Kurczuk (Lublin) zaapelował o zawarcie niepisanego paktu, zgodnie z propozycją prezesa Kondrackiego, o zachowaniu pełnej reprezentatywności okręgów, co zapewni sprawne funkcjonowanie Związku w nadchodzącej kadencji. Następnie głos zabrał Leonard Niewiński (Pomorski), który stwierdził że przewidywany czas na wypowiedzi delegatów podczas zjazdu – 7 minut, jest za długi i może mieć wpływ na sprawność przeprowadzenia zjazdu, dlatego też zwrócił się o rozważenie propozycji obniżenia czasu wypowiedzi do 5 minut.

Eugeniusz Kondracki zapoznał także delegatów z projektami stanowisk XIV Krajowego Zjazdu. Przedstawił również sprawozdanie z działalności Krajowej Rady za mijającą kadencję 2015 – 2019, najważniejsze wydarzenia w kończącej się kadencji Krajowej Rady PZD,  a także przypomniał o 7 najważniejszych programach, jakie w mijającej kadencji przygotował i uchwalił PZD.

„Mijająca kadencja zaczęła się po uchwaleniu nowej ustawy o ROD i to wyznaczyło wszystkie działania Krajowej Rady oraz pozostałych organów Związku. Na początku najważniejsze było opracowanie i uchwalenie nowego statutu, co sie stało w 2015 roku. W tej kadencji spotkaliśmy się też z wieloma atakami na Związek i Ogrody, chociażby ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzięki intensywnej pracy udało nam się te ataki, jak i płynące z nich zagrożenia odeprzeć. Przeprowadzono powszechny przegląd zagospodarowania ogrodów. To było bardzo potrzebne. Zagospodarowanie ogrodów to najważniejszy argument w obronie działek. Nasze tereny są bardzo atrakcyjne i stanowią łakomy kąsek dla deweloperów. Dlatego musimy być bardzo czujni, jeśli chodzi o opracowania studium i planów zagospodarowania. Musimy dążyć i dbać o dobrą relację i współpracę z samorządami, bo od wielu z nich otrzymujemy znaczące wsparcie  tak istotne dla dalszego istnienia i rozwoju ogrodów” – powiedział Eugeniusz Kondracki.

                

Podczas konferencji dyskutowano także o liczebności organów PZD w nowej kadencji, jak i o propozycjach liczebności składów osobowych komisji zjazdowych: mandatowej, wyborczej i uchwał i wniosków.

Z projektem regulaminu obrad XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD szczegółowo zapoznał zebranych dyrektor Biura Prawnego PZD – Bartłomiej Piech.

Dyrektor Biura Prawnego PZD przedstawił delegatom również działania legislacyjne, jakie PZD podejmował w mijającej właśnie kadencji. Związek uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących 10 ustaw. Jednymi z istotnych były: nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwalona 19 lipca br.  tzw. ustawa śmieciowa. W tej ostatniej, dzięki działaniom PZD udało się wypracować korzystne dla działkowców i ogrodów rozwiązania. Szczegółowo działania i efekty prac nad ustawą śmieciową omówiła Monika Pilzak z biura prawnego jednostki krajowej.

Następnie mecenas Tomasz Terlecki przedstawił zgromadzonym zagadnienia dotyczące nowelizacji statutu PZD. Omówił szereg jego zagadnień, a także potrzeb wprowadzenia zmian – które jednak muszą najpierw zostać poddane szczegółowej analizie prawnej. Zmianami i nowelizacją statutu zajmie się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, który zaplanowano w przyszłym roku.

Na zakończenie spotkania prezes Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim delegatom za pracę na rzecz ogrodów i działkowców, jednocześnie życząc owocnych obrad podczas XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

 E.Ch.

 

Facebook