Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Spotkanie w Ministerstwie i Krajowej Radzie

2021-06-14 12:09

W dniu 7 czerwca br. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w Warszawie odbyło się spotkanie z inicjatywy i na prośbę posła Marka Wesołego z ministrem Michałem Kurtyką oraz wiceministrem Jackiem Ozdobą. W spotkaniu uczestniczył również jako asystent posła Sławomir Barwiak.

Głównymi kwestiami poruszanymi podczas zebrania było wypracowanie mechanizmów oraz wprowadzenie takich zmian, które umożliwiałyby działkowcom oraz Zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych korzystanie ze wsparcie finansowe z takich programów jak np:

„Moja woda” mającego na celu ochronę zasobów wodnych,

„Mój prąd”, którego celem jest rozwój energetyki odnawialnej.

Kolejną poruszoną przez Posła sprawa dotyczyła braku wsparcia finansowego przy obowiązku wymiany piecy, które są jednym z najczęstszych źródeł wykorzystywanych do ogrzewania domów działkowca. 

Minister Michał Kurtyka po uważnym wysłuchaniu argumentacji posła Marka Wesołego opartej również na stanowisku Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie potrzeby wdrożenia przez władze rządowe programu „Moja Woda dla ROD” skierował przedstawione propozycje, wnioski i tezy do analizy prawnej pod kątem możliwości włączenia RODów do powyższych programów.  Nadzór nad opracowaniami prawnymi zadeklarował Jacek Ozdoba wiceminister Klimatu i Środowiska.

Strony podsumowując spotkanie ustaliły, że po przeanalizowaniu prawnym w ministerstwie omawianych spraw zorganizowane zostaną kolejne spotkania do których poproszony o dołączenie zostanie stosownym zaproszeniem prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz na prośbę posła przedstawiciel Okręgu Śląskiego PZD.

 Na zakończenie wszyscy uczestnicy zgodzili się co do tego bez wątpienia, że Ogrody działkowe pełnią bardzo ważną rolę i stanowią specyficzną formę terenów zieleni miejskiej. Odgrywając zdecydowanie pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie, a także sprzyjają podnoszeniu jakości życia mieszkańców miast.

Po spotkaniu w ministerstwie klimatu i środowiska dalsza kontynuacja omawianych spraw przeniosła się do siedziby PZD gdzie na zaproszenie prezesa Eugeniusza Kondrackiego przybył poseł Marek Wesoły wraz z asystentem.

Głównym tematem spotkania warte podkreślenia prowadzonego w bardzo przyjemnej atmosferze oczywiście były sprawy poruszane w ministerstwie klimatu i środowiska z ministrem Michałem Kurtyka. Zamykając wątek tej części dyskusji strony utwierdziły się w przekonaniu o słuszności i celowości podjętych działań, a także wstępnie omówiono zarys dalszych działań mające na celu wsparcie rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W dalszej części prezes PZD przedstawił bardzo wiele ciekawych informacji dotyczących bieżących spraw związku, ale i przedstawił w zarysie historię ogrodnictwa w naszym kraju, także w Europie. Omówiono dokonania związku w okresie sprawowania funkcji prezesa przez pana Kondrackiego z wartym wspomnienia kwestią regulującą prawne funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych poprzez czynny udział w powstaniu Ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz poseł Marek Wesoły stwierdzili, że to było dobre spotkanie. Potrzebne jest współdziałanie. Uczestnicy zadeklarowali gotowość do działania, by wypracować takie mechanizmy, aby przygotować dobre rozwiązania, które wspomogą rozwój ROD.

W spotkaniu udział wzięli: ze strony ministerstwa minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wiceminister Jacek Ozdoba, a także obecny na spotkaniu.

Poseł Marek Wesoły wraz z asystentem Sławomirem Barwiak podjęli starania i dialog mający na celu przekonać o słuszności stworzenia instrumentów prawnych do możliwości pozyskiwania wsparcia na rzecz ROD środków finansowych.

 autor : Sławomir Barwiak

 

 

 

Facebook