Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Spotkanie przedstawicieli PZD z Wiceministrem Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

2019-03-08 08:31
W dniu 7 marca 2019 r w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Sekretarzem Stanu Arturem Soboniem. Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli Dyrektor Biura Prawnego PZD radca prawny Bartłomiej Piech oraz Zastępca Dyrektora Biura Prawnego PZD Tomasz Terlecki. Ze strony rządowej obok Ministra udział wzięli urzędnicy z resortu, w tym Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła, a także Naczelnik Wydziału Wykonywania oraz Ograniczania Praw do Nieruchomości Grzegorz Kutyła.
 
Spotkanie odbyło z inicjatywy Ministra Sobonia, który chciał poznać stanowisko Związku w sprawie kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która została już uchwalona przez Sejm i oczekuje na decyzję Senatu. Akt ten ma zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK), według którego należy zapewnić odpowiednie prawa pewnej grupie osób wywłaszczonych (ich spadkobierców), które dotąd nie miały możliwości wystąpienia z wnioskami o zwrot nieruchomości. Przypomnijmy, że PZD krytycznie ocenia tę ustawę, gdyż - przy okazji realizacji wyroku TK - tworzy faktyczne warunki do ponownego składania tzw. wniosków reprywatyzacyjnych do nieruchomości, których własność publiczna nie powinna być już kwestionowana. Rozwiązanie to może zagrozić licznym ROD, które w wielu przypadkach były zakładane na gruntach wywłaszczanych. Może się więc okazać, że na nowo pojawi się problem tego typu spraw, również wobec ROD, których funkcjonowanie wydawało się stabilne.
 
Podczas omawianego spotkania Minister Soboń przedstawił zasadnicze motywy wprowadzenia nowelizacji. Podkreślił przy okazji jej zalety oraz powołał się na opinie Rządowego Centrum Legislacyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, które - jego zdaniem – przesądziły o przyjętym kształcie ustawy. Prezentując stanowisko Związku, Prezes Kondracki poinformował Ministra o negatywnym odbiorze ustawy przez środowisko działkowców, które obawia się faktycznych skutków nowelizacji. W tym kontekście przypomniał o 30-letnich zmaganiach PZD z ogromnym problemem roszczeń, który zagraża wielu ogrodom działkowym. Wspomniał o nieprzewidzialnych konsekwencjach ustawy, które sam resort nie potrafi oszacować. Tymczasem przyjęte przepisy rodzą uzasadnione obawy, że pojawi się kolejna fala roszczeń reprywatyzacyjnych w stosunku do ogrodach, jak również innych nieruchomości zajętych np. pod szpitale, szkoły, czy też budownictwo mieszkaniowe. Jednocześnie wyraził żal, że pominięto Związek przy konsultacjach nad ustawą.
Prawne rozwinięcie stanowiska Związku zaprezentował mecenas Bartłomiej Piech, który zwrócił uwagę na brak wyważenia w nowelizacji interesów byłych właścicieli (ich spadkobierców) z interesem publicznym. Zwrócił uwagę na brak uzasadnienia tak dalekiego uprzywilejowania tej grupy osób w stosunku do pozostałych obywateli. Przywołał najbardziej jaskrawe przypadki, które mogą zaistnieć pod rządami przyjętych przepisów. Przyznano m. in. nowe roszczenia osobom, które w swoim czasie zaniechały zgłoszenia wniosku o zwrot nieruchomości. Podniósł również, że bez żadnego uzasadnienia proponuje się odrodzenie, czy wręcz wygenerowanie nowych roszczeń reprywatyzacyjnych, w rozmiarach mogących przerosnąć tzw. dekret Bieruta. Wprowadzane mechanizmy budzą więc wątpliwości, co do zgodności z Konstytucją.
 
Przedstawiciele resortu podkreślili, że prace nad nowelizacja trwały od ponad dwóch lat, a celem jest realizacja wyroku TK. Jednocześnie przeprosili za brak konsultacji z PZD. Wskazano jednak, że nowelizacja posiada korzystne rozwiązania, gdyż wprowadza np. ostateczny termin 20 lat na zgłaszanie wniosków reprywatyzacyjnych od czasu utraty własności. Zaznaczono przy tym, że termin ten wymagał odpowiedniego vacatio legis, czyli jego faktyczne wejście będzie odsunięte w czasie.
 
Kwestia ta należała do najbardziej spornych, gdyż - zdaniem PZD – przyjęto zbyt długi okres przejściowy (3-letni), podczas którego będą mogły być składane wnioski, zwłaszcza w sprawach ponad 20-letnich. Oznacza to, że również wobec nieruchomości wywłaszczonych np. w latach 60-tych lub 70-tych XX wieku będą mogły być zgłaszane roszczenia reprywatyzacyjne i na nowo otwierane postępowania. Dlatego zaproponowano, aby w tak jaskrawych przypadkach znacznie ograniczyć terminy do składania takich wniosków. Pozwoli to ustabilizować stosunki własnościowe i zagwarantować bezpieczeństwo prawne.
 
Na zakończenie spotkania minister Soboń przyjął powyższy postulat oraz pozostałe wnioski Związku do rozważenia przez resort. Zadeklarował gotowość kontynuowania z PZD konsultacji w przedmiocie omawianych spraw. Z kolei Prezes E. Kondracki, dziękując za odbyte spotkanie, zadeklarował gotowość Związku do dalszej współpracy i uczestniczenia w rozmowach nt. wypracowania optymalnych rozwiązań w nowelizacji.
TT
 
 
 
 
 
 
 
Facebook