• Slider 15

Spotkanie Kolegium Prezesów Zarządów ROD Włocławka i Rypina.

Tradycyjnie w grudniu - w poszczególnych rejonach Okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD - spotykają się prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach kolegiów prezesów ROD. W dniu 8 grudnia 2023 r. odbyło się takie spotkanie we Włocławku. Wzięło w nim udział 35 prezesów reprezentujących ogrody z Włocławka i jego okolic, a także z Rypina.

Z racji nieobecności przewodniczącego kolegium – Pana Andrzeja Ossowskiego - naradę otworzył I Wiceprezes Okręgu p. Leszek Konefał, a następnie poprosił p. Piotra Gadzikowskiego – Prezesa Okręgu - o omówienie najważniejszych spraw związanych z sytuacją społeczno – polityczną w kraju i Związku. Poruszone zostały m.in. kwestie związane ze zmianą ustawy o planowaniu przestrzennym
i wynikającymi z tego zagrożeniami dla ROD. Natomiast p. Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura OZ PZD omówiła kwestie dotyczące nadchodzącej kampanii sprawozdawczo – wyborczej w 2024 roku. Obecna na spotkaniu Główna Księgowa Okręgu p. Maria Dąbrowska przypomniała prezesom o obowiązku złożenia deklaracji podatkowych do 15 stycznia 2024 r. oraz zwróciła uwagę na stale powtarzające się błędy w prowadzeniu gospodarki finansowo – księgowej przez Zarządy ROD.

Ważnym tematem była też kwestia uzupełnienia wakatu w składzie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej PZD o reprezentanta rejonu włocławskiego, na miejsce p. Jana Krzyżanowskiego, który złożył rezygnację z mandatu w tym organie. Prezesi ROD zarekomendowali dokooptowanie do składu OR PZD Pani Grażyny Rusickiej – Prezesa ROD „Ruda II” we Włocławku.

Prezesi zobowiązali się do „ożywienia” prac kolegiów w swoich rejonach, co przyczyni się do lepszej wymiany doświadczeń pomiędzy Zarządami ROD oraz pomoże we wzniecaniu oddolnych inicjatyw kierowanych do samorządów lokalnych o wsparcie dla rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Opracowanie: mgr inż. Anna Bołądź