Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Śp. Józef Strzałkowski – za życia niezwykle aktywny działacz Polskiego Związku Działkowców pośmiertnie odznaczony tytułem "Zasłużony dla Miasta Chełmży"

2022-06-15 11:51

Rada Miejska w Chełmży uchwałą nr XXXV/271/22 z dnia 9 czerwca 2022 roku w dowód uznania za działalność społeczną na rzecz miasta nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Chełmży” pośmiertnie Panu Józefowi Strzałkowskiemu.

Uzasadnienie wniosku o nadanie Śp. Józefowi Strzałkowskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży” było bardzo bogate, oparte o wieloletnią pracę p. Józefa w zakresie działalności społecznej. Szczegółowo opisano wkład odznaczonego w rozwój ogrodnictwa działkowego:

„[…]Przez około 40 lat był zaangażowany w budowę i rozwój ogrodnictwa działkowego w Chełmży. Był inicjatorem i organizatorem budowy struktur organizacyjnych ROD ,,Wodnik", gdzie niemal przez 20 lat pełnił funkcję: Prezesa Zarządu. W 2005 roku powstała Chełmżyńska Rada Działkowców, na czele której stanął. Od 2011 roku był członkiem Okręgowej Rady PZD, a od 2019 roku aż do śmieci pełnił w niej funkcji Skarbnika Okręgu. W czasie pracy w Pracowniczych Ogrodach Działkowych dał się poznać jako niezwykle aktywny jej członek. Z jego inicjatywy doszło do budowy infrastruktury (ogrodzenie, sieć wodociągowa i energetyczna) na ogrodzie 8 i 9 POD "Postęp". Był inicjatorem pełnej samorządności ogrodów. Zjednoczone siły Chełmżyńskich Działaczy Działkowych stały się pod jego kierownictwem inicjatorem wielu przedsięwzięć popularyzujących ruch działkowy, krzewiących wiedzę o mieście, jego historii i gospodarce, a przede wszystkim o Polskim Związku Działkowców. Z inicjatywy Józefa Strzałkowskiego wydano ,,Monografię Chełmżyńskich Ogrodów". Zaczęto organizację corocznego konkursu ,,Miasto Chełmża w kwiatach i zieleni". Jego inicjatywa i zdolności organizacyjne zaowocowały dwukrotnym zorganizowaniem Okręgowego Dnia Działkowca, gdzie każdorazowo uczestniczyło ponad 600 działkowców, co na niespotykaną skalę promowało ruch działkowy w Chełmży i samo miasto. Coroczny Miejski Dzień Działkowca i Wigilia działkowców z udziałem władz samorządowych, duchowieństwa, przedstawicieli Policji i starostwa to stały punkt w kalendarzu uroczystości integrujących środowisko. Jako Przewodniczący Kolegium Prezesów Chełmżyńskich, doprowadził do wyposażenia chełmżyńskich  działkowców  w sztandar. Od 2010 roku nie było uroczystości patriotycznej w mieście, by zabrakło w niej Józefa Strzałkowskiego z działkowym sztandarem. Nie było Krajowego i Okręgowego Zjazdu  Polskiego  Związku Działkowców, by nie było pozytywnego wspomnienia Chełmży, dorobku samorządu i jego mieszkańców. Józef Strzałkowski był zawsze pełen troski o dobre imię Chełmży i Polskiego Związku Działkowców. Przykładał ogromną  wagę do potrzeby  wzajemnego uczestnictwa  samorządu  w życiu ogrodów działkowych, a działkowców w życiu miasta. Dzięki jego pracy w ruchu działkowym Chełmża była dostrzegana jako silny ośrodek ogrodnictwa działkowego i jednocześnie samorząd Chełmży dostrzegano jako troskliwe władze   wspierające ruch działkowy.”

Śmierć Śp. Józefa Strzałkowskiego była niewyobrażalną stratą zarówno dla miasta Chełmży, jak i działkowców, a także całego Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców, bowiem to właśnie tak zasłużeni, tak aktywni, a przede wszystkim niezwykle ambitni członkowie Polskiego Związku Działkowców stanowią jego najmocniejsze filary. 

 

Oliwia Ciechomska - insp. ds. administracyjnych OZ PZD

Facebook