• Slider 15

Ustawa o ROD.

  • Przewodnik po Ustawie o ROD

    Przewodnik po Ustawie o ROD

  • Obroniliśmy ogrody

    Obroniliśmy ogrody

13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku. 

W dniu 13 grudnia 2022 roku ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych obchodziła swoją dziewiątą rocznicę. Jest to wyjątkowa sytuacja, o której w mniemaniu Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców warto i przede wszystkim istnieje potrzeba głoszenia jej zasług. Wejście w życie w ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku jest niezwykle istotnym osiągnięciem dla ogrodnictwa działkowego w Polsce, w które niewątpliwie największy wkład pracy i aktywne działania włożyli przedstawiciele największego Stowarzyszenia Ogrodowego w Polsce – Polskiego  Związku Działkowców. To niebywałe osiągnięcie zapewniło wszystkim działkowcom w Polsce istnienie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym działek ogrodniczych stanowiących dla niejednego użytkownika oazę zieleni i jedyną możliwość wypełniania swojej ogrodniczej pasji, a także odskocznię od miejskiego zgiełku.

Ustawa o ROD ocaliła dorobek wielu pokoleń działkowców, w tym prawie 5 tysięcy ogrodów działkowych. Jednocześnie wejście w życie ustawy o ROD zapewniło działkowcom wolność, poszanowanie praw zwłaszcza do gruntów i pozostałego majątku – infrastruktury ogrodowej, a także tej, która stanowi majątek działkowca. Wprowadzono szereg rozwiązań prawnych, które zagwarantowały działkowcom prawo do działki, które może być ujawnione w księdze wieczystej, przenoszenie praw do działki pomiędzy użytkownikami, własność działkowców odnośnie majątku znajdującego się na terenie działki, zwolnienie z podatków, czy odszkodowania i tereny zamienne w przypadku likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stanowił projekt obywatelski Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Na uwagę zasługuje fakt, iż na niezbędne 100.000 podpisów dzięki niezwykłej aktywności Krajowego Zarządu, Krajowej Rady, Okręgowych Zarządów, Zarządów ROD, działkowców, a także pasjonatów ogrodnictwa działkowego uzbierano prawie milion podpisów. Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska PZD po 9 latach pragnie ponownie podziękować wszystkim zaangażowanym za wsparcie, a także zaufanie, jakim obdarzony został Polski Związek Działkowców.

Wejście w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w dniu 13 grudnia 2013 roku ocaliła Rodzinne Ogrody Działkowe i zapewniła im dalsze, niezaburzone funkcjonowanie i możliwość rozwoju dla obecnych i wielu przyszłych pokoleń działkowców.

NazwaDataRozmiar
ustawa_o_rod_wer_n.pdf

Ustawa o ROD z 13.12.2013 roku.

2023-01-06 19:25484.12 KB