Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Siłownia napowietrzna w ROD „NAD STRUMYKIEM” w Toruniu.

2018-05-16 10:17
Siłownia napowietrzna w ROD „NAD STRUMYKIEM” w Toruniu. - Galeria 3

Dnia 12 maja przystąpiono do realizacji Uchwały Walnego Zebrania Działkowców – „Zakup i montaż siłowni napowietrznej”, która zlokalizowana została na Placu Zabaw. Wniosek został przedstawiony przez Zarząd  na Walnym Zebraniu i uzyskał akceptację prawie wszystkich uczestników Zebrania (tylko dwa głosy były wstrzymujące). Już w ubiegłym roku wysłano do trzech firm produkujących takie urządzenia zaproszenia do złożenia ofert z podaniem ceny i wymogiem utrzymania cen przez okres do maja tego roku. Wybrano firmę FIT-PARK, która złożyła ofertę z najbardziej korzystną cenę jak również posiadającą najwięcej zrealizowanych prac na obiektach w Toruniu.  Siłownia służyć będzie wszystkim działkowcom oraz ich rodzinom. Rodzice lub dziadkowie, którzy z dziećmi przyjdą na plac zabaw będą mogli zwiększyć swoją tężyznę fizyczną i kondycję pozbywając się zbędnych kalorii trenując na urządzeniach siłowych nie spuszczając z oczu swoich pociech, którzy również w tym czasie bawią się na urządzeniach zabawowych. Prace montażowe z ramienia Zarządu nadzorował i doglądał Zastępca Prezesa Jan Burek oraz ja.

Już w dniu montażu urządzeń chwilę po opuszczeniu przez ekipę montażową Ogrodu działkowcy przeprowadzali próbę generalną (utrwaliłem to na zdjęciach) chociaż nie zakończono wszystkich prac – nie ułożono jeszcze podłoża z polbruku. Działkowcy byli bardzo zadowoleni z zamontowanych urządzeń – biegacz i orbitrek, wyciąg i prasa oraz wioślarz i rower. W dniu dzisiejszym 15 maja ułożono podłoże pod urządzeniami.  Wszystkie urządzenia posiadają znaki bezpieczeństwa B, certyfikaty zgodności z PN oraz instrukcję korzystania z urządzeń. Posiadają również dwuletnią gwarancję. Jest również informacja dotycząca korzystania z urządzeń przez dorosłych i dzieci powyżej 10 lat z tym, że dzieci poniżej 14 lat mogą korzystać z urządzeń tylko pod opieka osoby dorosłej. Mamy nadzieję, że urządzenia będą długo służyły koleżankom i kolegom działkowcom oraz ich rodzinom.

Prezes ROD „NAD STRUMYKIEM”

Edward Lange

 

 

 

 

 

Siłownia napowietrzna w ROD „NAD STRUMYKIEM” w Toruniu. - Galeria 4

Facebook