Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Siedziby dla zarządów ROD

2018-01-30 09:53

Zdając sobie sprawę, iż nie wszystkie ogrody mają siedziby dla zarządów ROD, Prezydium KR PZD w dniu 23 stycznia 2018 r. przeanalizowało powyższy problem i przyjęło w tej sprawie dwie bardzo ważne uchwały. 

W pierwszej uchwale Prezydium KR PZD uznało za konieczne wybudowanie obiektów budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, które nie posiadają żadnych własnych budynków służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców. Pomoże to stworzyć warunki do dobrej pracy zarządom ROD. A przecież to na nich spoczywają obowiązki wynikające nie tylko z ustawy z dnia 13.12.2013 r. o ROD, czy statutu PZD, ale i z innych ustaw powszechnie obowiązujących. Są oni odpowiedzialni za prowadzenie ROD zgodnie z porządkiem prawnym. Aby prawidłowo i rzetelnie wykonywać te obowiązki, zarządy ROD muszą posiadać na terenie ROD pomieszczenia, gdzie mogą prowadzić działalność, odbywać posiedzenia, przyjmować działkowców i przechowywać dokumenty.

Powyższa uchwała w szczególności jest skierowana do zarządów ROD, aby podjęły inicjatywę w zakresie przygotowania wniosków na walne zebrania, które będą odbywać się w 2018 roku, w sprawie zadania inwestycyjnego w zakresie budowy domów dla zarządów ROD i działkowców.

Duża rola leży także po stronie walnych zebrań, które będą podejmowały powyższe uchwały. Istotne jest, aby działkowcy wiedzieli jak ważna jest to decyzja. Podjęcie jej nie tylko stworzy odpowiednie warunki do pracy dla zarządów ROD, ale również umożliwi wywiązanie się z podstawowych obowiązków, jakie muszą spełnić podmioty administrujące i przetwarzające dane osobowe.  

Oczywiście zarówno okręgowe zarządy PZD, jak i Krajowa Rada PZD będą udzielały wszechstronnej pomocy zarządom ROD, które nie posiadają na terenie ROD biur zarządów. Powyższa pomoc będzie dotyczyć zarówno płaszczyzny merytorycznej, organizacyjnej, czy technicznej, jak i w szczególności finansowej, tak aby te ogrody w pierwszej kolejności otrzymywały dotacje z Funduszu Rozwoju ROD, jak i pożyczki z Funduszu Samopomocowego.

Wskazana jest również pomoc ze strony samorządów terytorialnych. Dlatego też apelujemy do zarządów ROD i kolegiów prezesów, aby podejmowały rozmowy z samorządowcami, celem dofinansowania tak ważnego zadania.

Druga uchwała Prezydium KR PZD zobowiązuje biuro KR PZD do zlecenia wykonania projektów architektonicznych siedzib dla zarządów ROD. Powyższe projekty obejmą projekty konstrukcyjne, jak i kosztorysy. Projekty zostaną wykonane w dwóch wersjach: o powierzchni do 25 m² oraz do 35 m² wraz z tarasem. Każdy zarząd będzie mógł wybrać, która wersja będzie odpowiedniejsza i bardziej dostosowana do potrzeb konkretnego ROD, z uwagi na wielkość ogrodu, czy powierzchnię terenu ogólnego możliwą do zagospodarowania.

Projekty będą dostosowane do celów, jakim będą służyć, tak, aby miały charakter całoroczny, z możliwością prowadzenia przez zarządy ROD statutowej działalności, odbywania posiedzeń, przyjmowania działkowców, jak i przechowywania dokumentów.

Wszystkie koszty związane z wykonaniem projektów pokryje Krajowa Rada PZD, tak aby zarządy ROD już bez żadnych opłat mogły skorzystać z wybranego przez siebie, gotowego projektu. Liczymy, iż to nie tylko ułatwi ale i przyśpieszy realizację zadań związanych z budową siedzib dla zarządów ROD.

 

 

Agnieszka Rudawska

Wydział Gospodarki Gruntami KR PZD

 

 

 

   

Facebook