Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Rządowe dotacje na aktywizacje seniorów. Mogą z nich skorzystać także działkowcy

2017-12-22 09:07

Eksperci ostrzegają, że ze względu na starzenie się społeczeństwa, konieczna jest aktywizacja osób w średnim wieku i seniorów. Według wyliczeń Światowej Organizacji Zdrowia WHO, w ciągu najbliższych 10 lat liczba seniorów podwoi się, a liczba osób starszych będzie po raz pierwszy w historii przewyższać liczbę dzieci w wieku poniżej 5 lat. Także w Polsce proces starzenia się ludności nabiera coraz większego tempa. Prognozy GUS mówią o tym, że już w 2035 roku jedną czwartą naszego społeczeństwa stanowić będą osoby po 65. roku życia. W praktyce oznacza to, że już dziś musimy zacząć myśleć o polityce senioralnej. Problem ten dostrzega rząd, który w celu aktywizacji seniorów przygotował długofalowy program ASOS, który cieszy się ogromną popularnością i dobrymi efektami. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2017 roku skorzystało z niego ok. 180 tys. osób starszych. Niestety, niewiele z tych środków trafiło do ogrodów i działkowców, które wszak od lat organizują wiele dobrych projektów skierowanych dla seniorów. Dlatego zachęcamy Zarządy ROD, by zainteresowały się bliżej tematem pozyskiwania środków finansowych z ASOS.

Rządowy Program ASOS ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych, a także zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Chodzi więc przede wszystkim o zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz – i międzypokoleniowej. Takie zadania realizowane są od wielu już lat także przez Zarządy wielu ogrodów należących do PZD. Ogrody działkowe to bowiem nie tylko miejsce dla młodych rodzin z dziećmi, ale także dla seniorów. Dysponując często doskonałym zapleczem w postaci domu działkowca oraz terenów wspólnych, które znakomicie nadają się do wykorzystania, w ogrodach działkowych organizowane są wczasy na działkach, funkcjonują kluby i koła zainteresowań, organizowane są szkolenia komputerowe dla osób starszych, wykłady, prelekcje, warsztaty, wycieczki, międzypokoleniowe pikniki i spotkania, warsztaty z terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych i chorych. To wszystko mieści się w ramach inicjatyw, na które można zyskać dofinansowanie rządowe. Dlatego przed działkowcami pojawia się kolejna szansa i wyzwanie, jakim jest pozyskiwanie na te cele środków przeznaczonych na te cele przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program ASOS 2014-2020  jest szansą dla ogrodów działkowych nie tylko na rozszerzenie swojej działalności ukierunkowanej na otwieranie się na potrzeby społeczeństwa, ale także na całkowicie nowe i innowacyjne projekty skierowane do powiększającej się z roku na rok grupy seniorów.

Polski Związek Działkowców prowadzi program modernizacji działek,  przeznacza dotacje na celowe inwestycje w ogrodach, a także oferuje niskooprocentowane pożyczki. Jednak mimo ogromnego potencjału i siły nie jest w stanie sam i za własne środki realizować wszystkich zadań w środowiskach lokalnych. Wiele Zarządów chciałoby zaangażować się w podobne inicjatywy, ale niestety często jedynym powodem braku aktywności jest brak sponsorów i środków na realizację takich zadań. Rządowy program ASOS daje to, czego oczekują zarządy ROD, by otwierać ogrody na potrzeby społeczeństwa, w tym seniorów - pieniądze. W szczególności promowane są w nim inicjatywy nakierowane na popularyzację zdrowego trybu życia, rozwój wolontariatu osób starszych, popularyzowanie działalności Rad Seniorów, czy podejmowania działań na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi. Gdzie znajdziemy lepsze miejsce do realizacji tych zadań, jeśli nie w miejscach nazywanych „zielonymi płucami miast”? Ogrody działkowe mogą stać się stałym partnerem dla samorządów i państwa w realizacji wyznaczonej polityki senioralnej. Na co dzień o większości tych aspektów znaczna część społeczeństwa zapomina, czy wręcz ich nie dostrzega. Dlatego warto o tym przypominać i startować we wszystkich konkursach, które mogą otwierać ogrody na potrzeby społeczeństwa  i umożliwiać działania, które przyniosą radość i pomoc seniorom, a także pozwolą im aktywnie włączyć się w życie lokalnej społeczności.

Z programu ASOS mogą skorzystać m.in. organizacje pozarządowe, a więc także Polski Związek Działkowców. Dotacje mogą wynieść od 20 tys. do 200 tys. zł. I przydzielane są w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych. Wymagany wkład własny to minimum 10 proc. wysokości dotacji, choć zważając jak wiele można zyskać, nie jest to zbyt duże wymaganie. Ogrody działkowe mają ogromny potencjał, dlatego wciąż jest jeszcze wiele dobrego do zrobienia.

Więcej informacji na temat ASOS można uzyskać na stronie Ministerstwa: www.mpips.gov.pl

AH

 

 

 

 

Facebook