• Slider 15

Rusza kampania sprawozdawcza w ROD.

Kampania sprawozdawcza w Rodzinnych Ogrodach Działkowych powoli nabiera tempa. Do Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców wpłynęło na dzień 18 stycznia 2023 roku 11 zawiadomień o podjęciu przez Zarządy ROD uchwał o terminie i miejscu walnych zebrań sprawozdawczych. Przypomnijmy, że rok 2023 miał być rokiem zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ogrodach, jednak sytuacja jaką wywołała pandemia COVID-19 oraz realizacją grantów pozyskanych przez wiele ROD z ARiMR w ramach programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych” zmusiła Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców do podjęcia uchwały o wydłużeniu kadencji o 1 rok. Podjęcie tego typu uchwały było dowodem odpowiedzialności władz krajowych za dotrzymanie uprzednio podjętych decyzji w Rodzinnych Ogrodach Działkowych odnośnie zaplanowanych zadań inwestycyjno – remontowych oraz zamierzeń statutowych.

Do zarządów ROD za pośrednictwem poczty e-mail rozesłane zostały wszelkie niezbędne materiały do zorganizowania i przeprowadzenia walnych zebrań czy też konferencji delegatów w ogrodach. W pakiecie znajdują się Wytyczne w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w rodzinnych ogrodach działkowych Polskiego Związku Działkowców w roku 2023 jak również projekty uchwał oraz protokołów. Jest to bardzo dobry i wysoko oceniany przez zarządy ROD materiał opracowany przez służby prawne Jednostki Krajowej i przyjęte mocą uchwały nr 1/2023 Krajowego Zarządu PZD. Niebawem do Zarządów ROD trafi wersja papierowa wyżej wymienionych dokumentów jak również wydrukowane przez Krajowy Zarząd PZD – zawiadomienia na walne zebrania/konferencje delegatów w ROD.

 

Mgr inż. Anna Bołądź z-ca dyr. biura OZ PZD