Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Rozwój ogrodu, budowa nowej infrastruktury i wspólne biesiadowanie w ROD „Południe”

2018-09-06 08:37

Rodzinny Ogród Działkowy „Południe” jest położony w samym centrum Włocławka, otoczony blokami mieszkalnymi. Śmiało można określić ten ogród oazą zieleni pośród mniej lub bardziej rozlewającej się szarości blokowisk. Sobotnie popołudnie 01 września 2018 roku był dniem, w którym zarząd zorganizował Dzień Działkowca, mający w tym roku wyjątkową oprawę gdyż przesłanki ku temu były wyjątkowe. Prezes zarządu ROD „Południe” w pierwszych słowach powitania wszystkich gości stwierdził, że po dziesięcioleciach stagnacji i braku rozwoju ogród w końcu wkroczył w XXI wiek. Ten rozwój nie byłby możliwy gdyby nie przychylność określonych osób i fakt przynależności do stowarzyszenia ogrodowego posiadającego bogate doświadczenie w zarządzaniu i gospodarowaniu finansami jakim jest Polski Związek Działkowców. Bardzo istotnym aspektem jest przychylność i zrozumienie ze strony samorządu lokalnego, a dokładniej Prezydenta Miasta Włocławek, pana dr. Marka Wojtkowskiego oraz Zastępcy Prezydenta – p. Magdaleny Korpolak-Komorowskiej. Dzięki powyższym czynnikom udało się zaprojektować i co najistotniejsze zakończyć pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjnej w ogrodzie.

Prezes zarządu ROD „Południe” p. Andrzej Ossowski po słowach powitania poprosił Prezesa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD p. Piotra Gadzikowskiego oraz towarzyszącego mu Pierwszego Wiceprezesa Okręgu p. Leszka Konefała a także Prezydenta m. Włocławek – p. Marka Wojtkowskiego o uroczyste i zarazem symboliczne przecięcie wstęgi uruchomienia sieci kanalizacyjnej w ogrodzie. Wymienieni powyżej panowie pozostawili finalne przecięcie wstęgi prezesowi ogrodu jako gospodarzowi terenu. Zebrani działkowcy gromkimi oklaskami uczcili moment uroczystego otwarcia sieci kanalizacyjnej. Po przejściu do budynku świetlicy odbyła się kontynuacja części oficjalnej Dnia Działkowca, podczas to której Prezes Okręgu i zarazem Członek Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców dokonał wraz ze swoim Pierwszym Wiceprezesem Okręgu uhonorowania wybitnie zasłużonych działkowców - brązowymi, srebrnymi odznakami Zasłużonego Działkowca. Przysłowiową wisienką na torcie było uhonorowanie Pana Andrzeja Ossowskiego Prezesa Zarządu ROD „Południe” – „Złotą Odznaką Zasłużonego Działkowca”. Aktu wręczenia dokonał Prezes Okręgu przekazując uhonorowanemu życzenia i słowa podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz ogrodu i działkowców od Prezesa PZD – p. Eugeniusza Kondrackiego. Po sali przetoczyła się burza oklasków i głośno wyrażanych słów poparcia oraz podziękowań.

 

Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne dla miast są ogrody działkowe, jak istotną rolę spełniają oraz jak ważną sprawą jest ciągły ich rozwój, w tym unowocześnianie infrastruktury z budową nowej włącznie. Pan Piotr Gadzikowski rozwinął również temat zbliżających się coraz większymi krokami kampanię wyborczą do samorządów lokalnych. Podkreślił, że Polski Związek Działkowców wzorem lat poprzednich pragnie zachować pełną apolityczność w wyborach, jednocześnie apelując aby działkowcy jako obywatele czynnie wzięli udział w wyborach oddając swe głosy na osoby, którym bliskie sercu są problemy działkowców jak i rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce. Obecnemu na uroczystości Prezydentowi – p. Markowi Wojtkowskiemu, Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD wręczył symboliczną statuetkę, jako podziękowanie za dotychczasową pomoc udzieloną działkowcom.

Po części oficjalnej nastąpił czas wspólnego biesiadowania przy pysznych potrawach i tańce przy muzyce wykonywanej przez zaprzyjaźnionego muzyka.

 

 

Tekst i foto:

Mariusz Zieliński

 

 

 

 

 

 

Facebook