Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Rozpoczął się XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD

2019-10-21 10:21

Dziś, 18 października w Warszawie swoje obrady rozpoczął XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Na Zjazd przybyli delegaci wybrani podczas okręgowych zjazdów we wszystkich 26 okręgach PZD. Z wybranych 258 delegatów na Zjazd przybyło 245. Frekwencja wynosi 94,96%.

                            

Zjazd rozpoczęto odegraniem hymnów – narodowego oraz hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita”.

Następnie głos zabrał prezes PZD Eugeniusz Kondracki, którzy otworzył Zjazd i przywitał zgromadzonych delegatów i gości. Prezes PZD wspomniał o odbywających się w 2016 roku Krajowych Dniach Działkowca w Zabrzu, miłą atmosferę i dobre przyjęcie przez gospodarzy. Serdecznie przywitał obecnego na Zjeździe wiceprezydenta Zabrza – Krzysztofa Lewandowskiego.  

                                             

„Szanowni Państwo te 4 lata minęły bardzo szybko. Była to pracowita kadencja. Ciężka, ale też pełna sukcesów. Nie ustawaliśmy w pracach na rzecz działkowców, ogrodów i Związku. Wszyscy cały czas służymy działowcom umysłem i sercem i tak będzie nadal. Będziemy wypełniać wszystkie swoje obowiązki rzetelnie, ale też będziemy wychodzili do przodu, podejmowali nowe działania i nowe wyzwania. Ponieważ taka jest potrzeba naszych czasów. Organizacja, która nie idzie to przodu, się cofa. My musimy iść do przodu. Robimy to i będziemy robić nadal” – powiedział prezes Eugeniusz Kondracki. 

Następnie minutą ciszy uczono długoletnich, zasłużonych działaczy, którzy odeszli w tej kadencji m.in. Stanisława Chodaka – prezesa Okręgu w Lublinie, Zbigniewa Kołodziejczaka, prezesa okręgu warmińsko-mazurskiego,  Sylwestra Chęcińskiego – byłego członka Prezydium KR, I prezesa Okręgu w Poznaniu oraz Antoniego Dalaka, prezesa Okręgu w Elblągu.

                                

Delegaci wybrali jednomyślnie dwóch przewodniczących Zjazdu. Zostali nimi:

– Tadeusz Jarzębak, prezes okręgu zachodniopomorskiego

– Piotr Gadzikowski, prezes okręgu toruńsko-włocławskiego.

Wybrano również sekretarza Zjazdu. Została nim Izabela Ożegalska, prezes okręgu łódzkiego. Zatwierdzono także Prezydium Zjazdu w składzie:

• Eugeniusz Kondracki, przewodniczący Prezydium

• Maria Fojt – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej

• Jan Radoła (okręg śląski)

• Teresa Strzelec (okręg opolski)

• Marian Pasiński (Zielona Góra)

• Barbara Korolczuk (Wrocław)

                             

 Delegaci wybrali także członków komisji zjazdowych:

– Mandatowej w składzie 9 osób (przewodniczący Józef Noski)

– Wyborczej w składzie 11 osób 

– Uchwał i Wniosków w składzie 15 osób

Na protokolantów wybrano: Zofię Rut-Skórzyńską oraz Monikę Pilzak.

Delegaci zatwierdzili także porządek i regulamin Obrad Zjazdu.

Następnie obecnym na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów referat programowy przedstawił prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Treść referatu znajduje się [TUTAJ]

 

                                        

 

   

                        

 

 

 

 

 

 

Facebook